Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm B – Ngày 06-06-2021 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Lời Chúa: Mc 14,12-16.22-26

Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ : “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn : ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu ?’ Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng : và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.”

Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

 


Suy niệm

BỮA TIỆC THIÊN QUỐC

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 16,22)

Vẫn luôn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học ngày hôm nay về di hài của các vị thánh. Chẳng cần một loại thuốc ướp trần gian, nhưng thân xác các ngài vẫn còn nguyên, không bị thối rữa mà còn tỏa hương thơm, bất chấp mọi thời tiết khí hậu, thời gian năm tháng. Khoa học hiện đại vẫn chưa lý giải được tại sao lại như vậy. Còn đối với chúng ta – những người có niềm tin vào Chúa, thì tin rằng chắc chắn các ngài là những người lành thánh. Khi còn sinh thời, các ngài đã được Lời Chúa và các Bí Tích nuôi dưỡng trong hành trình đức tin, đã cùng với cộng đoàn dân Chúa cảm nếm bữa tiệc thiên quốc ngay tại trần gian này. Nhờ đời sống thánh thiện, siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa, nên các ngài được Chúa tặng ban đặc ân xác thân bất hoại, đợi chờ mai sau phục sinh vinh hiển với Ngài.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể: Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”. Qua hình bánh rượu, Chúa Giêsu đã trao ban chính mình làm lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng ta. Sách Xuất Hành đã kể lại cho chúng ta hành trình tiến về Đất Hứa của dân Dothái, chính Thiên Chúa đã ban manna để nuôi dân Người trên đường tiến về đất Hứa. Cùng với diễn từ về Bánh Hằng Sống sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã khẳng định với dân Do thái rằng manna kia chỉ là bánh tạm thời, còn thân mình Ngài mới chính là Bánh Hằng Sống mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại để được sống muôn đời: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống” (Ga 6, 54).

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Lời Chúa vẫn đang mời gọi mỗi chúng ta hưởng nếm lương thực thần linh, là bữa tiệc thiên quốc ngay tại trần gian này. Mỗi lần rước lễ là mỗi lần chúng ta rước lấy chính Chúa Giêsu. Qua đó, chúng ta được thông dự vào sự sống thần linh của Chúa trong sự thông hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa. Đồng thời, Chúa mời chúng ta trở nên tấm bánh tình yêu, bẻ ra trao ban cho tha nhân, khi xây dựng tình hiệp thông, chia sẻ bác ái, nhất là những anh chị em khó nghèo. Được như vậy, là chúng ta đang cảm nếm hạnh phúc viên mãn, cùng với chư thánh dự tiệc vui muôn đời mai sau ngay tại trần gian này.


Comments are closed.