Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh – Ngày 08-05-2021

Lời Chúa: Ga 15,18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”.

 


Suy niệm

“ANH EM THUỘC VỀ CHÚA, KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN”

“Anh em không thuộc về thế gian” (Ga 15,19)

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe nằm trong phần “Diễn Từ Ly Biệt” của Chúa Giêsu, (13,31-17,26). Lắng nghe Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu cảnh báo cho các môn đệ rằng “thế gian” sẽ ghét và ngược đãi họ, vì họ thuộc về Người. Nhưng khi sử dụng từ ngữ “thế gian” Đức Giêsu muốn nói tới đối tượng nào? Trong Tin Mừng Gioan, từ ngữ “thế gian” có khi được dùng để chỉ những người, những thế lực thù địch với Thiên Chúa, với các hoạt động của Chúa Giêsu Chúa Giêsu.

Như vậy, lý do thế gian ghét các môn đệ là vì “nó đã ghét Đức Giêsu trước” (c. 18). Tại sao thế gian lại ghét Đức Giêsu? Đọc Tin Mừng Gioan chúng ta biết rằng giữa Đức Giêsu và những người Dothái đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận về căn tính đích thật của Người: Trong mắt người Dothái, Đức Giêsu chỉ là một người Dothái bình thường, đang sống cùng thời với họ, là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria lại tự nhận mình ngang hàng với Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, Đấng muốn dân tôn thờ (x. 10,30). Người Dothái đã nghĩ rằng Đức Giêsu làm như thế chẳng phải là hỗn láo và phạm thượng hay sao (x. 10,33)? Đức Giêsu còn mạc khải về chính Người: là Nước Hằng Sống (7,38), là Bánh Trường Sinh (6,35), là Ánh Sáng cho thế gian (8,12), là con đường, là sự thật và là sự sống (14,6) … Trước những mạc khải của Đức Giêsu, nhiều người Dothái đã không thể tin nổi, nên chống đối và tìm cách giết chết Người. Vì thế, đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (c. 20).

Kính thưa cộng đoàn, là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi “sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian”. Chúng ta được mời gọi sống theo các giá trị của Tin Mừng: yêu thương, chân thật, không ăn gian nói dối… Tuy nhiên, khi chúng ta sống thánh thiện, liêm khiết theo Lời Chúa dạy lại trở thành lời tố cáo những người sống theo những ham muốn bất chính, giả dối và tội lỗi. Chính vì thế, chúng ta có thể bị họ ghét bỏ và loại trừ nhưng Chúa Giêsu đã hứa ban thưởng cho chúng ta: “Phúc cho ai bị bắt bớ vì danh Thầy, vì Nước Trời là của họ”. Mặt khác, “sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian” còn đòi hỏi chúng ta phải biết từ bỏ: từ bỏ những thói hư nết xấu, những đam mê bất chính và tội lỗi, thay vào đó là một đời sống siêng năng đến với Chúa, siêng năng cầu nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa để thuộc về Chúa nhiều hơn, như Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 9,23).

Trước một xã hội đầy những lôi cuốn và hấp lực kéo chúng ta vào trong lạc thú của thế gian, đắm chìm mình trong tội lỗi mà lãng quên Thiên Chúa, chúng ta cầu xin Chúa ban thêm ơn đức tin và lòng yêu mến Chúa, để chúng ta có thể thắng vượt được những cám dỗ của thế gian, biết sống làm chứng cho Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.


Comments are closed.