Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ LÁ_C, 10-4-2022 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA Lc 22, 14 – 23, 56 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hướng tới Cuộc Khổ Nạn vinh quang”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

CHÚA NHẬT LỄ LÁ_C, 10-4-2022

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

Lc 22, 14 – 23, 56

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hướng tới Cuộc Khổ Nạn vinh quang

1.LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

Chúa Nhật Lễ Lá tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa dẫn chúng ta vào Tuần Thánh và việc cử hành “Lễ của các lễ”, tức Tam Nhật Vượt Qua về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Nghi thức ở đầu Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay tưởng niệm Chúa vào thành Giêrusalem hướng đến Mầu nhiệm Vượt Qua. Đức Kitô đã vào thành của Ngài trong chiến thắng để hoàn tất công việc của Ngài với tư cách là Đấng Mêsia (Đấng Thiên Sai) của chúng ta: chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Tường thuật của thánh Luca về cuộc ra đi có tính thiên sai vào thành Giêrusalem đã mô tả tính cách ôn hòa của vương quyền của Chúa Giêsu. Cưỡi trên một con “lừa con”, sự xuất hiện của Chúa Giêsu gợi lên lời tiên tri: “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ (Dcr 9, 9). Đấng Mêsia là một lãnh tụ “khiêm nhường” và hiếu hòa, người sẽ mang lại sự hoàn tất cho vương quốc của Thiên Chúa nhờ cái chết trao ban sự sống của mình trên thập giá. Từ bỏ bộ áo giáp quân đội của các vị vua lịch sử, Chúa Giêsu cưỡi trên một con vật “chưa từng có ai cưỡi” (Lc 19, 30). Chi tiết nhỏ này cho thấy đặc tính gần như được thánh hiến của con vật non được Chúa Giêsu cưỡi và ngụ ý rằng người cưỡi nó sẽ là một người được thánh hiến để hy sinh. Vị vua thiên sai cưỡi trên con lừa con “chưa từng có ai cưỡi, đó là Chúa Giêsu người Nagiarét, tiến vào Giêrusalem để dâng hy tế vượt qua mang lại sự cứu chuộc cho tất cả mọi người.

Thánh Luca thuật lại rằng khi Chúa Giêsu đi ngang qua, “dân chúng lấy áo choàng trải xuống mặt đường” (Lc 19, 36). Cử chỉ mang tính biểu tượng này là một dấu hiệu của sự chào đón có tính hoàng gia. Nó gợi lại cách quân đội Israel chào đón tin ông Giê-hu được phong làm vua (x. 2 V 9, 13). Tuy nhiên, theo quan điểm của Luca về việc làm môn đệ, hành động trải áo choàng trên đường có một ý nghĩa sâu xa hơn. Học giả Kinh Thánh, Robert Karris giải thích: “Thay vì những cành cây cọ, Luca đề cập đến việc sử dụng trang phục đắt tiền nhất của một người. Đúng với chủ đề giàu-nghèo của mình, Luca mô tả phản ứng của dân chúng đối với Chúa Giêsu là vua, qua việc sử dụng tài sản của họ. Tất cả những gì người ta có đều để cho vua của mình tùy ý sử dụng”.

Sự tung hô vui mừng của đám đông khi Chúa vào Giêrusalem đã đạt được ý nghĩa cực kỳ lớn trong biến cố vượt qua về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá. Chúa Giêsu thực sự trở thành “vị vua đến nhân danh Chúa” khi Ngài hoàn tất sứ vụ vương quốc bằng sự hy sinh vâng theo ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Cùng bị đóng đinh với Ngài trên núi Canvê là tên tội phạm biết ăn năn, người đã cầu xin với Chúa :Ông Giêsu ơi, khi Ông vào nước của Ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 42). Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy sứ mệnh mục tử và trao ban sự sống của Ngài với tư cách là Vị Vua-Mục Tử Thiên Sai: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43). Như thế, Chúa Giêsu trở thành Vua của tấm lòng ăn năn của người trộm lành, và dẫn anh lên Thiên Đàng. Những lời cuối cùng mà Vua Giêsu nói ra với bất kỳ người nào trên trần gian trước khi Ngài phó linh hồn trong tay Chúa Cha đều là những lời yêu thương, thương xót và tha thứ.

2.MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)
Tôi đã sẵn sàng tham gia tích cực và có ý nghĩa vào việc Giáo Hội cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô chưa ?
Tôi có sẵn sàng kết hợp cuộc sống của tôi với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và sự tôn vinh Ngài không ?
Tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, tôi có muốn tôn vinh Ngài là Vị Vua chiến thắng, có quyền trên tất cả những gì tôi là, những gì tôi có và những gì tôi làm không ?
3.ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng đức tin cho dân Chúa và lắng nghe những lời cầu nguyện khiêm nhường của chúng con. Hôm nay, chúng con tôn vinh Chúa là Vua chiến thắng của chúng con bằng cách mang theo những cành lá biểu lộ chúng con thực sự tôn thờ Chúa. Hôm nay, chúng con trải ra những chiếc “áo choàng” quý giá là con người chúng con trước Chúa, Vua-Mục Tử mến yêu của chúng con. Tất cả những gì chúng con là, những gì chúng con , và những gì chúng con làm : chúng con xin dâng tất cả chúng lên Chúa. Cùng với người trộm biết ăn năn, chúng con kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con khi Chúa vào nước của Chúa”. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

5.ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi đọc suy gẫm trình thuật Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu theo Thánh Luca, sau đó, cầu nguyện riêng trước thánh giá. Nếu được, tôi tìm xem bộ phim của Mel Gibson, “Cuộc khổ nạn của Đức Kitô”, để có cái nhìn sâu sắc hơn và trải nghiệm thấm thía hơn về Cuộc Khổ Nạn của Chúa.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.