Lời Chúa Chúa Nhật III – Mùa Vọng_C, 12-12-2021 Lc 3, 10-18 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gioan Tẩy Giả là tiên tri của Ngài”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Chúa Nhật III – Mùa Vọng_C, 12-12-2021

Lc 3, 10-18

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gioan Tẩy Giả là tiên tri của Ngài”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Chúng tôi phải làm gì đây ?”

        Câu hỏi “Chúng tôi phải làm gì ?” có liên quan rất nhiều đến điệp ngữ Mùa Vọng “Adveniat regnum tuum” (“Nguyện Nước Chúa trị đến!”). Niềm vui của Mùa Vọng không phải là sự thụ động. Để nước Thiên Chúa xuất hiện trên trần gian, những người mong đợi Đấng Cứu Thế phải đặt cho mình câu hỏi “Chúng tôi phải làm gì?” như đám đông dân chúng, những người thu thuế và binh lính đã hỏi Gioan Tẩy Giả. Câu trả lời của Gioan nhấn mạnh một linh đạo thực tế hơn là một lý thuyết thần bí cao cấp. Câu trả lời của Gioan cho đám đông mong đợi là: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (Lc 3,11). Gioan Tẩy Giả không quy định sự hy sinh thuộc nghi lễ hoặc bắt buộc thực hành khổ hạnh, nhưng thách thức họ đến một phản ứng triệt để hơn : một mối quan tâm vị tha đến những người nghèo thua thiệt. Hơn nữa, Gioan yêu cầu những người thu thuế và binh lính phải có hành vi công bằng và trách nhiệm. Thật vậy, vì ơn cứu rỗi dành cho mọi hạng người, nên việc thực hành công bình và bác ái là một mệnh lệnh luân lý trong mọi bước đi của cuộc sống.

        Việc chúng ta cử hành Mùa Vọng có liên quan đến một niềm hy vọng vui tươi thể hiện qua các hành động hòa bình và công lý, đồng thời chăm sóc cho trái đất. Để đáp lại lời khuyến khích của Gioan Tẩy Giả “Hãy dọn đường cho Chúa”, chúng ta cố gắng làm cho vương quốc công lý và hòa bình của Thiên Chúa trở nên sống động và hiện thực “ở đây và lúc này”. Lòng bác ái của chúng ta đối với những anh chị em kém may mắn và sự quan tâm tích cực của chúng ta đối với tạo vật yêu dấu của Thiên Chúa là sự chuẩn bị cần thiết cho sự xuất hiện của Đấng Mêsia, người tôi tớ của công lý và là Chúa của sự sáng tạo. Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Mêsia, đã rao giảng tin mừng về sự sắp đến của Đấng Cứu Độ cho những người đang thấp thỏm chờ đợi. Và Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, được xức dầu Thần Khí để mang tin mừng đến cho người nghèo, đã đến trong thời gian và không gian, và tiếp tục đến thế gian để mang lại công lý và ơn cứu độ.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Trong việc Giáo Hội chuẩn bị cho sự đến chung cuộc của Chúa, tôi có tìm cách chuyển dịch lời khẩn cầu của chúng ta trong Mùa Vọng “NGUYỆN NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN” thành một biểu hiện của sự quan tâm hiệu quả bằng cách hỏi: “CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?

–        Niềm hy vọng hân hoan của tôi về sự xuất hiện của Đấng Mêsia, người tôi tớ của công lý và là Chúa của sự sáng tạo, có được chứng tỏ bằng các hành động công lý và các công việc bác ái, đồng thời chăm sóc trái đất không ?

–        Tôi có bắt chước nhân chứng thiên sai của Gioan Tẩy Giả “rao giảng tin mừng cho dân chúng” không ?

–        Tôi có đáp lại thách thức của Gioan Tẩy Giả về linh đạo thực tế để tôi “dọn đường cho Chúa” không ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

        Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con chuẩn bị cho sự xuất hiện chung cuộc của Chúa vào thời điểm cuối cùng và khi chúng con chào đón việc đến hàng ngày của Chúa trong cuộc đời chúng con, xin Chúa dạy chúng con “những gì chúng con phải làm” để chúng con thực sự là dân của giao ước mới và là sứ giả của hy vọng cho người nghèo và người bị áp bức. Xin giúp chúng con chăm sóc cho trái đất. Trái đất tạo nên chất liệu cơ bản cho loài người và là chất liệu cho sự nhập thể của Con Thiên Chúa. Trong sự chúng con chăm sóc trái đất và bằng những hành động của sự trắc ẩn và lòng thương xót, xin cho chúng con trở nên “bí tích” về sự đến chung cuộc của nước Chúa, nơi Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Đám đông hỏi Gioan rằng : ‘Chúng tôi phải làm gì đây ?’ ”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

        Như một của lễ Mùa Vọng, tôi dâng những lời cầu nguyện của tôi và / hoặc đóng góp tiền bạc, thời giờ hoặc các nguồn lực khác cho các dự án môi trường của cộng đồng địa phương và bất kỳ dự án nào khác.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.