Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng, 13-12-2021 Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo Mt 21, 23-27 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Ngôi Sao Nhà Giacóp”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng, 13-12-2021

Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo

Mt 21, 23-27

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Ngôi Sao Nhà Giacóp”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ?”

        Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 21, 23-27), Chúa Giêsu, sau khi khải hoàn thiên sai vào thành Giêrusalem, nơi Người thanh tẩy đền thờ, chữa lành bệnh tật và dạy dỗ có uy quyền…, (Chúa) đã bị các trưởng tế và kỳ lão thách thức và yêu cầu xuất trình ủy nhiệm thư. Chúa phản bác bằng một câu hỏi về thẩm quyền của Gioan Tẩy giả. Nếu họ thừa nhận Gioan Tẩy giả được Thiên Chúa ủy thác, họ sẽ tự kết tội mình là không tin Gioan ; nếu họ từ chối Gioan Tẩy giả, họ có nguy cơ khơi dậy sự tức giận của dân chúng. Như vậy, Chúa Giêsu hiện ra từ cuộc đối chiếu với phẩm giá và sự chính trực.

        Các nhà lãnh đạo đối lập ở Giêrusalem từ chối công nhận nguồn gốc thần linh của Gioan Tẩy giả và của Chúa Giêsu. Nhưng, là những người mong đợi Mùa Vọng, chúng ta biết rõ hơn. Chúng ta được kêu gọi để thừa nhận quyền năng thiên sai của Chúa Giêsu. Nói cách cụ thể, chúng ta cần can đảm sống và làm chứng cho đức tin của mình trong xã hội thế tục hóa ngày càng thù địch ngày nay.

2.   MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Tôi có giống như tiên tri Ba-la-am, người hoàn toàn cam kết nói những gì Thiên Chúa muốn ông ấy nói không ? Hay tôi cũng giống như những người lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem, những người không thể phân biệt được đặc tính thần linh trong những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, và không chịu phó thác cho Ngài ?

–        Tôi phải làm gì để nhận biết Chúa Giêsu, theo sát Ngài, yêu mến Ngài cách nhiệt thành và trung thành phụng sự Ngài ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

        Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận biết quyền phép thần linh của Chúa và phục tùng quyền năng cứu độ của Chúa. Trong thế giới ngày càng tục hóa và vô thần ngày nay, xin ban cho chúng con can đảm nói lời cứu rỗi của Chúa và làm chứng rằng Chúa thực sự là Đấng Cứu Độ của chúng con. Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến! Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–        Tôi cầu nguyện cho uy quyền cứu độ của Đức Kitô được thế giới đầy khó khăn ngày nay hoan nghênh và chấp nhận.

–        Trong Mùa Vọng này, tôi chăm chú lắng nghe Lời Chúa và mời gọi mọi người xung quanh thưởng thức “bánh của Lời”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.