Lời Chúa CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, 10-01-2021 (Mc 1, 7-11)  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Phép Rửa Ngài chịu là một sự Hiển Linh”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, 10-01-2021

Mc 1, 7-11

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Phép Rửa Ngài chịu là một sự Hiển Linh”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mc 1, 7-11) mô tả việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Biến cố này là một sự hiển linh, một sự biểu lộ Chúa Giêsu là Tôi tớ trung thành của Giavê, và là Đấng hoàn thành kế hoạch thiên sai của Thiên Chúa. Biến cố này còn là một sự thần hiển trong đó Thiên Chúa bày tỏ mối quan hệ của Ngài với Chúa Giêsu là Con của Ngài. Cảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa có những hàm ý rất tinh tế về Mầu nhiệm Vượt Qua. Nghi thức dìm mình trong nước sông Giođan cho thấy trước cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Bằng cách đổ máu trên thập giá và sự tôn vinh, Chúa Giêsu đã hoàn tất lời hứa của Ngài khi chịu phép rửa tại sông Giođan là hoàn toàn phục vụ ý muốn cứu độ của Chúa Cha.

          Nghi thức Bí tích Rửa Tội của Kitô hữu vừa là lời kêu gọi đi vào mối quan hệ giao ước với Thiên Chúa Cha, vừa là một biến cố vượt qua. Giao ước của chúng ta với Thiên Chúa liên quan đến việc trung thành làm chứng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là một sự làm chứng cách anh hùng hàng ngày, thậm chí đến mức tử vì đạo. Và đó là một sự nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu – Ngôi Lời Thiên Chúa trở nên xác phàm – chính là Chúa Giêsu đã vì tình yêu mà đổ máu mình để cứu độ thế gian. Sự hiến thánh trong Bí tích Rửa Tội của chúng ta được xác nhận bởi những lựa chọn mà chúng ta thực hiện trong những khoảnh khắc bình thường hằng ngày, cũng như trong những sự kiện hy sinh cao cả của cuộc đời chúng ta.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Tôi trung thành như thế nào với giao ước của tôi với Chúa?

–      Tôi có phản ánh cam kết của Bí tích Rửa Tội trong cuộc sống hàng ngày của tôi, với sức sống được canh tân và lòng nhiệt thành đối với việc truyền bá vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Thiên Chúa không?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Thiên Chúa là Cha mến yêu, chúng con cảm ơn Cha về biến cố cứu độ trong phép rửa của Đức Kitô tại Sông Giođan. Chúng con cũng cảm ơn Cha về ân huệ Bí tích Rửa Tội của chúng con, khiến chúng con trở thành những người thông phần vào sự sống thần linh của Cha. Xin giúp chúng con trung thành với lời hứa của chúng con khi chịu Bí tích Rửa Tội. Xin giúp chúng con thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, lời cam kết của ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Trong Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha và là Người Tôi Tớ trung thành của Cha, xin làm cho chúng con trở thành những nhân chứng rõ ràng của giao ước Bí tích Rửa Tội. Xin ở với chúng con khi chúng con truyền bá vương quốc của tình yêu, niềm vui và hòa bình của Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô, và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng con ngợi khen Cha, yêu mến Cha và phục vụ Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

          Tôi cầu cho những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội biết trung thành với lời hứa của họ là hoàn toàn phụng sự ý muốn cứu độ của Chúa Cha.

          Tôi chứng thực đức tin của tôi trước mọi người bằng cách sống giáo huấn xã hội của Giáo Hội về phẩm giá con người và sự tôn trọng sự sống, cũng như về lời kêu gọi hướng đến gia đình, cộng đồng và sự tham gia, v.v…

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.