Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Ngày 10-01-2021

Lời Chúa: Mc 1,6b-11

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng : “ Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần”. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

 


Suy niệm

MÓN NỢ YÊU THƯƠNG

Trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. (Mc 1,9)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã viết: Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội (Rm 5,12). Quả thật, mỗi người chúng ta mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Adong, cái chết xảy đến (x. Hc 40,1). Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, Người đã huỷ bỏ nó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá (x. Cl 2,14) để chúng ta được sống một đời sống mới, một cuộc sống thuộc về Thiên Chúa, một cuộc sống mang hình ảnh Ngài. Như thế mỗi người chúng ta đều mắc nợ Thiên Chúa món nợ yêu thương về sự hiện hữu của mình và về sự sống của mình.

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Marcô mời gọi mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Giêsu, một con người sống yêu thương và vì yêu thương. Chỉ vì yêu thương mà Chúa Giêsu vốn dĩ là Con yêu dấu của Chúa Cha và đẹp lòng Chúa Cha đã bước xuống ở với con người, sống như người trần thế. Chỉ có tình yêu mới làm cho Đấng Cứu Độ sống như người cần được cứu độ. Chỉ có yêu thương mới làm cho Con Thiên Chúa tự che khuất sự cao sang thánh thiện để dìm mình trong phép rửa “thống hối” với tư cách là Người Tôi Trung Đau Khổ của Thiên Chúa. Chỉ vì yêu thương Người đã chấp nhận bị liệt vào hàng tội nhân để hoàn toàn quy phục thánh ý Chúa Cha, để bằng lòng chịu phép rửa như mọi người. Chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm nơi dòng sông Giođan. Các tầng trời trước đây do Adong phạm tội đã đóng lại, nay nhờ Con Thiên Chúa bước lên khỏi nước lại được mở ra. Dòng nước Giođan chỉ để đạt tới sự thống hối và tẩy rửa ngoài thân xác, nay nhờ Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ngự xuống được thánh hóa để tẩy rửa được dấu vết tội xưa và để chuẩn bị cho công trình tạo dựng mới.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta, nhờ Bí tích Rửa Tội chúng ta đã được mặc lấy Đức Kitô, thuộc về Đức Kitô, nghĩa là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, cùng được mai táng với Người và cùng được sống một đời sống mới nhờ sự sống lại của Người (x. Rm 6, 3-4). Chúng ta được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và được tái sinh làm con Thiên Chúa và là chi thể của Đức Kitô. Thế nên, mỗi người chúng ta dù là ai, dù ở bậc sống nào, dù ở địa vị nào cũng được mời gọi hãy sống yêu thương như chính Chúa đã yêu thương chúng ta, vì chúng ta đã được Thiên Chúa sinh ra và vì Thiên Chúa là tình yêu. Sống yêu thương thì không được giả hình giả bộ nhưng là khiêm nhường, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (x. 1Cr 13,4-7). Khi sống yêu thương, chúng ta chu toàn điều răn của Chúa và làm chứng cho mọi người biết chúng ta là môn đệ của Đức Kitô: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35)

Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng mình thuộc về Thiên Chúa và mang trong mình hình ảnh của Ngài, một hình ảnh của tình yêu, lòng khiêm nhường và sự tha thứ. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước ngay khi chúng ta còn là tội nhân, chúng ta cũng được mời gọi hãy bắt chước Thiên Chúa sống yêu thương vì tình yêu phủ lấp muôn ngàn tội lỗi.


Comments are closed.