Lời Chúa Lễ Thánh BARNABA, Tông đồ, 11-6-2022 Mt 10, 5-13 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sai các môn đệ đi công bố Nước Trời”

LECTIO DIVINA

Thánh BARNABA, Tông đồ, 11-6-2022

Mt 10, 5-13

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài sai các môn đệ đi công bố Nước Trời”

1.LECTIO

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”

Tin Mừng hôm nay (Mt 10, 7-15) nói về Chúa sai phái môn đệ và sứ mệnh của các môn đệ mà Ngài đã sai đi. Nguồn gốc của ơn gọi truyền giáo là Chúa Giêsu, Đấng đã chuẩn bị các tông đồ cho thời khắc quan trọng này. Chính Chúa Giêsu đã đích thân kêu gọi họ một cách cá nhân ; chính Chúa đã chọn Mười Hai ông làm bạn đồng hành của Chúa, và Mười hai người này được Chúa sai đi rao giảng với quyền năng để xua đuổi ma quỷ. Được Chúa Giêsu dạy dỗ và hiện diện với Chúa khi Chúa chữa lành nhiều người khỏi bệnh tật và sự dữ, Mười Hai môn đệ đã được phái đi với sức mạnh chữa lành to lớn ban cho họ. Nhiệm vụ của những người được Chúa Giêsu sai đi là mang dầu chữa lành của sự bình an và tha thứ đến cho những người bị thương tổn bởi tội lỗi và quyền lực của sự dữ.

2.MEDITATIO
Tại sao những thái độ được Chúa Giêsu đề nghị, đều là những dấu chỉ Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta ?
Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được những gì Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta : không mang theo bao bị, không đi từ nhà này sang nhà khác ?
Là môn đệ của Chúa Kitô ngày nay, chúng ta có tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng đang yêu thương tham gia vào cuộc sống của chúng ta không ? Đâu là nhiệm vụ tông đồ cụ thể được Đức Kitô giao cho chúng ta ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con và giao phó cho chúng con Tin Mừng với sức mạnh của Tin Mừng để chiến thắng sự dữ. Chúa ủy thác cho chúng con vượt qua các tình huống xử lý cái chết của thế giới hôm nay bằng sức mạnh Thánh Thần của Chúa. Chúa sai phái chúng con đến chạm vào vết thương của nhân loại với sức mạnh chữa lành của tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con chia sẻ với họ hình ảnh của một Thiên Chúa trắc ẩn và thương xót. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần

5.ACTIO
Tôi cầu cho các nhà truyền giáo thực hiện được nhiệm vụ của mình với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và lòng nhiệt thành tông đồ.
Tôi là một người truyền giáo cho một người gần gũi với tôi và đang cần năng lực chữa lành của Tin Mừng.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.