LECTIO DIVINA – Thứ Tư Tuần XXI-TN, 25-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta ý nghĩa của sự tôn thờ đích thật”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần XXI-TN, 25-8-2021

Mt 23, 27-32

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài dạy ta ý nghĩa của sự tôn thờ đích thật

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ”

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 23, 27-32), Chúa Giêsu đã nói xong chuỗi lời đau buồn, lo lắng của Ngài đối với các kinh sư và người Pharisêu. Công bố “tai hoạ” cho ai đó hoặc cho nhóm người nào đó là bày tỏ sự đau buồn trước trạng thái đáng buồn của họ để cảnh báo họ về những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra cho họ. Quả là thật khủng khiếp cho các kinh sư và người Pharisiêu vì sự giả hình của họ. Họ giống như những ngôi mộ quét vôi trắng bề ngoài trông đẹp đẽ, nhưng bên trong đầy xương xẩu và xác chết đang thối rữa. Khoảng trống giữa dáng vẻ bên ngoài và thực tế bên trong rộng đến nỗi những kẻ chống đối Chúa Giêsu có thể được so sánh với “những ngôi mộ quét vôi trắng”, bên trong là mức độ mục nát và ô uế cao nhất. Họ có vẻ ngoài công chính nhưng bên trong lại chứa đầy những hành vi sai trái.

Trong lời cuối cùng về sự “đau buồn, lo lắng” mà Chúa Giêsu nói ra chống lại các kinh sư và người Pharisiêu, Chúa lên án việc họ có thói quen xây những ngôi mộ đẹp cho các tiên tri và trang trí tượng đài những người công chính. Họ không thực sự tôn vinh các tiên tri và những người công chính, nhưng thay vào đó, họ tiếp tục gây ra bạo lực như tổ tiên của họ. Là con cháu của những người đã bắt bớ các tiên tri, họ không nỗ lực từ bỏ đường lối gian ác của mình. Họ tiếp tục bách hại và làm đổ máu những người vô tội. Sự “đau buồn, lo lắng” cuối cùng này của Chúa Giêsu gợi lên cái chết bi thảm mà Chúa sẽ phải chịu trên thập giá do sự xúi giục của các kinh sư và người Pharisiêu. Cái chết của Chúa báo trước sự bắt bớ mà cộng đồng KTH phải chịu qua các thời đại.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Còn hai phát biểu khác, “Khốn cho các ngươi …” nhưng là hai lý do để bị Chúa Giêsu chỉ trích nặng nề. Lý do nào trong hai lý do này có trong tôi ?

Tôi cố thể hiện hình ảnh nào của bản thân trước mặt người khác ? Trên thực tế, hình ảnh đó có tương ứng với những gì tôi là trước mặt Chúa không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa về ân sủng được làm việc và lao động như một cách chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến. Xin chúc lành cho công việc tay chúng con làm. Xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi dâng lên Thiên Chúa những lao động hằng ngày và công việc tay tôi làm.

Bằng sự tử tế tốt lành và lòng bác ái của tôi, tôi trở thành dụng cụ bình an của Thiên Chúa cho những người xung quanh tôi.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.