Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên – Ngày 25/08/2021

Lời Chúa: Mt 23,27-32

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

 


Suy niệm

HỠI NGƯỜI CÔNG CHÍNH, HÃY VUI LÊN TRONG CHÚA, HÃY NHẢY MỪNG (TV 32,11).

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!”

Bài Tin Mừng hôm nay là một đoạn nằm trong chương hai mươi ba của Tin Mừng theo thánh Matthêu. Trong đó là một loạt lời lên án của Chúa Giêsu với thói giả hình của những người Pharisêu và các kinh sư. Vì như Vịnh gia đã cảm nghiệm: “Há Thiên Chúa lại chằng tường chẳng rõ? Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!” (x.Tv 44,22).

Chúa quở trách các kinh sư và người Pharisêu là giả hình vì họ khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Họ không vào, mà những người muốn vào thì họ cản trở. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Chúa cho biết họ sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn những người muốn vào Nước Trời nhưng bị họ cản. Họ là những kẻ dẫn đường mù quáng khi bảo: “Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc”. Họ trọng vàng, trọng lễ vật hơn Đền Thờ, mà như chúng ta biết Đền Thờ là nơi Chúa ngự. Họ bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín, nhưng họ đòi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng. Họ đòi các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Chúa ví họ giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Họ có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! Họ xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Như vậy, họ tự làm chứng rằng họ đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Chính họ đổ thêm tội cho tổ tiên họ.

Các kinh sư và người Pharisêu là như thế, còn chúng ta thì sao? Rất có thể chính chúng ta cũng đã và sẽ mắc phải sai lầm của họ. Vì thế Tin Mừng ngày hôm nay là lời cảnh tỉnh chúng ta. Hãy cùng cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi mắc phải sai lầm của các kinh sư và người Pharisêu giả hình. Nhưng nếu có phạm phải sai lầm thì hãy cầu xin Chúa tha thứ như “Kinh Lạy Cha” dạy: “Xin tha tội cho chúng con”. Để cuối cuộc đời, ta cũng được vào hàng ngũ những người công chính và được reo lên: “Hỡi Người Công Chính, Hãy Vui Lên Trong Chúa, Hãy Nhảy Mừng” (Tv 32,11).


Comments are closed.