LECTIO DIVINA – Thứ Năm Tuần XXI-TN, 26-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài thúc giục chúng ta canh thức”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần XXI-TN, 26-8-2021

Mt 24, 42-51

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài thúc giục chúng ta canh thức

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Hãy canh thức”

Tin Mừng hôm nay (Mt 24, 42-51) nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và canh thức để chuẩn bị đón Đức Kitô tái lâm. Các môn đệ của Chúa Giêsu trong mọi thời đại phải ghi nhớ lời nhắc nhở khẩn cấp của Ngài, “Hãy canh thức!” Các môn đệ của Chúa Giêsu phải sẵn sàng mở lòng đón nhận “Đấng thiết yếu” đã đến để cứu chúng ta, Đấng luôn đến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và sẽ trở lại vào lúc tận thế để khôi phục mọi sự. KTH phải chuẩn bị sẵn sàng để đón chào vương quốc vinh quang được Đức Kitô hoàn tất. Vì vậy, chúng ta phải luôn canh thức ! Vì chúng ta không biết ngày nào Chúa chúng ta sẽ đến.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Tôi chuẩn bị thế nào cho việc Chúa đến cách mầu nhiệm trong các biến cố của cuộc đời tôi ? Tôi chuẩn bị thế nào cho sự Chúa đến cách dứt khoát trong vinh quang ? Bằng lời nói và việc làm, tôi có cố gắng khơi lên niềm tin rằng nước Chúa đang đến không ? Sự cảnh giác năng động của tôi có là nguồn cảm hứng cho những người khác không ?

Người ta dựa vào dấu hiệu nào để tin rằng ngày tận thế đã gần kề? Tôi có tin rằng ngày tận thế đã gần kề ?

Tôi nên trả lời thế nào cho những người nói rằng tận thế đã gần kề? Đâu là sức mạnh thúc đẩy tôi chịu đựng và hy vọng ?

Kinh Tin Kính của chúng ta nói “Ngài sẽ tái lâm để phán xét …” nhưng Chúa Giêsu nói Ngài “ở giữa chúng ta“. Tôi làm thế nào để dung hòa hai nhận định này ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Cha yêu thương, chúng con muốn chuẩn bị cho việc Đức Kitô đến trong vinh quang. Khi chúng con chờ đợi Ngài tái lâm, Cha đã làm cho chúng con nên giàu có về mọi mặt, và đổ đầy chúng con bằng những ân huệ thiêng liêng. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức vì chúng con không biết ngày nào Đức Kitô sẽ đến. Xin dạy chúng con lấy tình yêu và sự sáng tạo để sử dụng những ân huệ chúng con đã nhận lãnh. Xin chúc phúc cho chúng con và làm cho chúng con trở thành những tôi tớ trung thành, luôn chờ đợi Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Ngài hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Liệt kê trong cuộc sống của bạn, ba sự kiện bạn có chuẩn bị và ba sự kiện khác bạn không chuẩn bị. Hãy cầu nguyện cho những sự kiện này và xin Chúa củng cố sự trông đợi cảnh giác của bạn về sự tái lâm của Ngài.

Nếu có thể, hãy giúp một người già và / hoặc một người bệnh nặng chuẩn bị đón Chúa Giêsu vào giờ lâm chung. Hãy biết ơn Thiên Chúa vì đã làm phong phú đời sống của bạn trong Đức Kitô.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.