LECTIO DIVINA – Thứ Tư Tuần XX-TN, 18-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mạc khải sự quảng đại của Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Tư Tuần XX-TN, 18-8-2021

Mt 20, 1-16a

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài mạc khải sự quảng đại của Thiên Chúa

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?”

Tin Mừng hôm nay (Mt 20, 1-16) trình bày một dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Matthêu (không có trong các Tin Mừng khác). Như trong các dụ ngôn, Chúa Giêsu kể một câu chuyện với những yếu tố hàng ngày, những việc hàng ngày của đời sống người dân. Chúa trình bày một bức tranh về tình hình xã hội ở thời đại của Chúa, trong đó các người nghe nhận ra chính họ. Nhưng đồng thời, trong câu chuyện dụ ngôn này, có những điều không bao giờ xảy ra trong thực tế cuộc sống của người dân. Và như vậy, là vì nói về người chủ, Chúa Giêsu nghĩ về Thiên Chúa, về Cha của Ngài. Và đây là lý do tại sao trong câu chuyện dụ ngôn, Thầy Giêsu làm những điều gây ngạc nhiên mà không bao giờ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của các người nghe. Trước thái độ kỳ lạ này của ông chủ, cần phải tìm ra chìa khóa để hiểu thông điệp của dụ ngôn.

Tin Mừng kể về một chủ đất ra chợ vào những giờ khác nhau trong ngày để thuê người làm công cho vườn nho của mình. Vào cuối ngày, tất cả những người lao động, kể cả những người được thuê vào giờ cuối cùng, đều được trả lương bằng cả một ngày lao động. Học giả kinh thánh Eugene Maly giải thích: “Chúa Giêsu đang kể một câu chuyện nông nghiệp đơn giản mà ý nghĩa của nó không nằm ở chi tiết, nhưng nằm ở chính câu chuyện. Trong Nước của Chúa Cha, tất cả mọi người đều được yêu thương như nhau và các tiêu chuẩn của con người không được sử dụng để đo lường sự rộng lượng của Thiên Chúa. Thiên Chúa tha thứ và yêu thương, vì thế gian không biết cách tha thứ và yêu thương. Giáo Hội cũng phải làm như vậy “.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Phải chăng tôi đã cố thu nhỏ Thiên Chúa lại cho vừa với kích thước của tôi ; đã muốn biến suy nghĩ của tôi thành suy nghĩ của Chúa và đường lối của tôi thành đường lối của Ngài ?

Tôi có tận dụng tình yêu thương xót của Thiên Chúa vượt lên trên những cách thức và suy nghĩ hạn chế đầy đau đớn của tôi không ?

Có bao giờ tôi tức tối, khó chịu với lòng quảng đại của Thiên Chúa không ? Hay tôi biết vui mừng với Thiên Chúa về sự tốt lành vô hạn của Ngài đối với mọi người và tạo vật của Ngài ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Cha mến yêu của chúng con. Chúa đã chứng tỏ sự công bằng với những người thợ giờ thứ nhất và thể hiện lòng tốt với những người thợ giờ cuối cùng. Xin giúp chúng con bắt chước lòng nhân từ và sự quảng đại của Chúa để không ai trong chúng con thiếu những cần thiết cơ bản của cuộc sống. Chúng con là những người thợ trong vườn nho của Chúa và chúng con cần có sự cống hiến cá nhân như những tá điền trên cánh đồng rộng lớn là Nước của Chúa. Bằng mọi cách và trong mọi suy nghĩ của chúng con, xin giúp chúng con sống theo tinh thần Tin Mừng, làm theo trái tim và các đường lối của Chúa là Vị Mục Tử Nhân Lành. Chúng con ngợi khen Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi cầu nguyện cho những người làm công trong vườn nho của Thiên Chúa có được sự cống hiến cá nhân nhiều hơn và hiểu sâu hơn về lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa.

Bằng những hành động bác ái và liên đới của tôi với những người đang trải qua những khó khăn khác nhau trong xã hội ngày nay (thất nghiệp, nghèo đói, không có an sinh xã hội, v.v.), tôi giúp họ cảm nghiệm được tình yêu thương bao la của Vị Mục Tử Nhân Lành.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.