Thứ Năm Tuần XX Thường Niên – Ngày 19/08/2021

Lời Chúa: Mt 22,1-14

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà Vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khác.

Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít’”.

 


Suy niệm

TIẾP NHẬN LỜI MỜI

“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22, 8-9).

Lời Chúa hôm nay minh họa cho chúng ta thấy được cái nghịch lý của Nước Trời qua dụ ngôn tiệc cưới. Nước Trời giống như tiệc cưới được vua khoản đãi. Ông đã năm lần bảy lượt sai người đi mời quan khách. Thế nhưng, họ không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Quả thật, họ chẳng quan tâm và trân trọng lời mời của Đấng vừa đáng kính trọng vừa có thể quyết định mạng sống. Vì thế, họ đã tự đánh mất quyền được hưởng niềm vui tiệc cưới của vua. Đàng khác, vua đã quảng đại mời gọi tất cả mọi người bất luận tốt xấu đều được tham dự tiệc vui. Họ đã thật hạnh phúc vì lãnh nhận ơn huệ cách nhưng không.

Ông vua là hình ảnh của Thiên Chúa. Tiệc cưới biểu trưng cho Nước Trời, là sự sống đời đời. Việc vua năm lần bày lượt mời quan khách đến dự mang ý nghĩa là Thiên Chúa hết lần này đến lần khác kêu gọi chúng ta vào Nước Trời bằng thái độ là: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến.” Chúng ta có đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng thái độ của đức tin và sự sám hối, để vào tiệc cưới Chúa chưa? Hay chúng ta lại cứ chần chừ, cứng lòng hết lần này đến lần khác, đến khi Chủ đã đóng cửa rồi, thì dù có gõ: “Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !”, thì Người cũng sẽ không mở cho; nhưng trái lại Người đáp: “Tôi bảo thật các ngươi, tôi không biết các ngươi là ai cả !”

Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta “Đừng khoan giãn, đừng chần chừ nữa”:

“Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp,

kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.

Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,

người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có

mà trở về với Đức Chúa – và Người sẽ xót thương ,

về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ” (Is 55, 6-7).

Xin Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ, thương đón nhận chúng con vào Nước Chúa. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 42). Amen.


Comments are closed.