LECTIO DIVINA – Thứ Năm Tuần XXVI-TN, 30-9-2021 – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh – Lc: 10, 1-12 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta loan báo Tin Mừng và trở thành người mang lại bình an”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Năm Tuần XXVI-TN, 30-9-2021

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lc 10, 1-12

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài kêu gọi chúng ta loan báo Tin Mừng và trở thành người mang lại bình an”

1.   LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy”

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 10,1-12) cho chúng ta biết về sứ mệnh của bảy mươi hai môn đệ, những người được mời gọi để trao ban bình an. Sự bình an mà họ được sai đi ban phát, đến từ tình yêu hy sinh của Đức Kitô, và đó là sự bình an thật sự phát xuất từ ​​bên trong. Sứ mệnh trao ban bình an của các môn đệ Đức Kitô có tính cách phổ quát. Trong trình thuật của Luca, chúng ta đọc thấy : “Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”. Con số “bảy mươi hai” tiêu biểu cho tất cả các quốc gia; và các môn đệ Đức Kitô phải tiếp cận với tất cả các quốc gia để rao giảng Tin Mừng. Harold Buetow bổ sung thêm một chiều sâu ý nghĩa cho tính biểu tượng của con số bảy mươi hai. Ông nhận xét: “Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ như những chiên con đi vào giữa bầy sói (câu 3) để truyền bá thông điệp hòa bình của Ngài – một lời nhắc nhở rằng, khi Mô-sê mệt mỏi vì công việc, Chúa đã chỉ định cho Mô-sê bảy mươi hai trưởng lão để giúp đỡ Mô-sê… Chúng ta không chỉ phải biết ơn về sự cứu độ của Chúa mà còn phải thực sự chia sẻ ơn đó bằng cách gánh vác trách nhiệm của mình. Mặc dù chúng ta không thể đưa ra các giải pháp tức thì cho mọi vấn đề hoặc đau khổ, nhưng nguyên Tin Mừng của Chúa Giêsu đã có thể mang lại bình an thực sự”.

Thánh sử Luca diễn tả tầm quan trọng của nhiệm vụ truyền giáo của bảy mươi hai môn đệ bằng những lời lẽ “lúa chín đầy đồng” như chúng ta có thể thấy trong lời hô hào của Chúa Giêsu cho các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10, 2). Mùa gặt tràn ngập ám chỉ công việc truyền giáo rộng lớn mà những người theo Đức Kitô cần phải thực hiện nhằm lợi ích cho toàn thể nhân loại. Thật vậy, nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng bình an cho nhân loại đòi hỏi việc hy sinh quên mình của các “thợ gặt” tông đồ để thu hoạch mùa màng kết quả là những người được cứu chuộc vào kho thóc của nước Thiên Chúa.

Ngoài ra, trình thuật của Luca về việc sai đi sứ mệnh còn nhấn mạnh tính cấp bách của nhiệm vụ Tin Mừng. Theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, các môn đệ phải di chuyển thanh thoát, nhẹ nhàng, không chào hỏi ai dọc đường, cũng không nhụt chí vì những người từ chối đón tiếp mình. Có phẩm chất thúc ép và sự kiên quyết trong nhiệm vụ loan báo Nước Thiên Chúa và truyền bá thông điệp hòa bình. Các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi không được la cà, ‘tám chuyện’ cũng như không tự cho phép mình ham mê giải trí, tiêu khiển hay những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đúng hơn, phải tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, khi cảm thấy sự dễ bị tổn thương của chính mình và sự thù địch của dân chúng. Thật vậy, thời cứu độ đã đến. Nước Thiên Chúa  đang ở rất gần. Nhiệm vụ của các môn đệ Đức Kitô thật cấp bách và họ phải tiếp tục di chuyển.

2.   MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

–        Tôi có chú ý đến lời hô hào của Chúa Giêsu: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” ?

–        Là môn đệ của Đức Kitô trong sứ mệnh truyền giáo, tôi có kiên quyết và dứt khoát trong việc loan báo Triều đại của Thiên Chúa và sứ điệp hoà bình của triều đại đó không ?

–        Tôi di chuyển nhẹ nhàng hay tôi đang bị cản trở vì chồng chất nặng nề ? Tôi đang bị phân tâm hay đang tập trung ?

–        Tôi có là người thực sự mang lại bình an không ? Sứ mệnh truyền giáo của tôi có mang lại sự thanh bình cho những người khác không ?

3.   ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin cho nhân loại có thêm nhiều thợ gặt để thu hoạch mùa màng bội thu. Xin giúp chúng con cũng trở thành những người thợ gặt tự hiến chính mình trong vụ thu hoạch thành quả đó. Xin biến chúng con nên khí cụ bình an của Chúa. Chớ gì sự bình an mà Chúa đã ban tặng chúng con ở lại trên những người mà chúng con phải chúc phúc. Xin đừng để những kết quả đáng chán nản lấn át chúng con, và cũng đừng cho những thành qủa đáng khích lệ làm chúng con tự mãn. Xin cho chúng con thực sự vui mừng trong bình an của Chúa và trong sự chắc chắn rằng khi chúng con đã thi hành ý muốn cứu độ của Chúa, tên của chúng con được ghi trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.   CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi”

5.   ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–        Tôi cầu nguyện cho sự gia tăng các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong Giáo Hội.

–        Tôi cũng cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho những người được kêu gọi trở thành những người mang hòa bình đặc biệt vào trong các tình huống bạo lực và xung đột ngày nay.

–        Bằng những lời nói tử tế và bác ái của tôi, tôi là người mang theo bình an, hòa hợp và hòa giải của Thiên Chúa.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.