Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên – Ngày 30/09/2021

Lời Chúa: Lc 10, 1-12

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. “Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

 


Suy niệm

THỰC THI SỨ MẠNG ĐƯỢC TRAO

“Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác” (Lc 10, 1).

Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho mỗi Kitô hữu sứ mạng và trách nhiệm loan báo Tin Mừng đã lãnh nhận khi Rửa tội. Thánh Luca ghi nhận một chi tiết “Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác” (Lc 10, 1), ‘khác’ nghĩa là trước đó đã có một nhóm được sai đi rao giảng Tin Mừng. Thật vậy, , Chúa Giêsu đã sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Nước Thiên Chúa (x.Lc 9, 1-6). Hôm nay, Chúa tiếp tục sai thêm bảy mươi hai môn đệ. Điều này nói lên tính cấp thiết của việc loan báo Tin Mừng.

Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ nhờ nghe, biết và đón nhận Tin Mừng. Tin Mừng được Kinh Thánh nói đến là Chúa Giêsu. Ngài là Tin Mừng trọng đại cho muôn dân (x. Lc 2, 8-14). Nơi Chúa Giêsu, nhân loại đang bước đi trong tăm tối được thấy ánh sáng-ánh sáng của niềm vui và ơn cứu độ. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được nhận lãnh ơn làm nghĩa tử, được gọi Thiên Chúa là Abba, ‘Cha ơi’ và được thừa hưởng gia tài Nước Trời (Ep 3, 1-10; Gl 4, 4-7). Tin Mừng quá đỗi trọng đại và lớn lao như thế cần cho mọi người biết để mở lòng đón nhận.

Bên cạnh đó, “Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác” còn là một sứ điệp gửi cho từng người chúng ta hôm nay. Rao giảng Tin nhiệm vụ của tất cả mọi người, của bạn và của tôi. Chúng ta hãy cùng nhau mạnh dạn xác tín như thánh Phaolô, “Khốn thân tôi nếu không không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9, 16).

Một chi tiết khác được thánh Luca nhấn mạnh là Chúa sai từng hai người. Chúa Giêsu muốn chúng ta khắc cốt nghi tâm rằng việc loan báo Tin Mừng không phải là việc của một cá nhân riêng lẻ, không độc quyền của riêng ai mà là việc của cộng đoàn. Chúa Giêsu đòi hỏi người tông đồ làm chứng nhân cần sống tình liên đới anh chị em.

Môn đệ là người được sai đi (x.Ga 20, 21). Chúng ta được mời gọi đặt mình trong sự hướng dẫn của Giáo hội, và sống tình liên đới trong gia đình Giáo Phận; thể hiện tinh thần hiệp nhất yêu thương trong gia đình giáo xứ. . Khi xây dựng tình huynh đệ, hiệp nhất và yêu thương, chúng ta đang thể hiện lối sống Tin Mừng và thực thi sứ mạng truyền giáo không chỉ bằng lời mà bằng chính đời sống-cách sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu,
Lệnh truyền lên đường rao giảng Tin Mừng vẫn văng vẳng bên tai con. Nhiều lúc con bị giằng co kinh khủng giữa ước muốn dấn thân và nỗi sợ khó khăn.
Trong cầu nguyện, xin giải thoát con khỏi nỗi sợ hãi và khơi lớn khát khao lên đường truyền giáo. Xin cho tâm trí con được ngập tràn ơn thánh Chúa để con sẵn sàng ra đi và “Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu” Amen.


Comments are closed.