Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên – Tổng Lãnh Thiên Thần MICAE, GABRIEL, RAPHAEL – Ngày 29/09/2021

Lời Chúa: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

PHỤNG THỜ THIÊN CHÚA

“Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người” (Ga 1, 51).

Phụng vụ Giáo hội hôm nay mừng kính các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Pharaen. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không gọi tên cụ thể nhưng cũng khẳng định với Nicôđêmô rằng các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Nghĩa là các ngài có một mối quan hệ rất đặc biệt với Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng và mối tương quan cụ thể với con người, thụ tạo của Chúa.

Giáo hội khẳng định, “Sự hiện hữu của các hữu thể thiêng liêng, không có thể xác, mà Thánh Kinh thường gọi là các thiên thần, là một chân lý đức tin.” Thánh Augustinô giải thích: “Thiên thần chỉ chức vụ chứ không chỉ bản chất. Nếu bạn tìm tên gọi chỉ bản chất của vị này, thì đó là thiêng liêng, nếu bạn tìm tên chỉ chức vụ, thì đó là Thiên thần; vị ấy là gì thì đó là thiêng liêng; vị ấy làm gì thì đó là Thiên Thần.”

Từ nền tảng giáo lý của Giáo hội, chúng ta có thể dễ dàng hiểu nhiệm vụ của các Tổng Lãnh Thiên thần được mừng kính hôm nay .

Tổng lãnh thiên thần Micae: Tên của ngài trong tiếng Do Thái có nghĩa là “ai giống như Thiên Chúa.” Tên ngài xuất hiện bốn lần trong Kinh thánh: hai lần trong Sách Đanien, một lần trong Thư thánh Giuđa và một lần Sách Khải huyền. Sách Đanien mô tả, “này Micae, một trong các tướng hàng đầu đã đến trợ lực với ta…. Và không có một ai tăng sức cho ta đấu với các vị ấy, trừ phi là Micae, tướng của các ngươi” (Đn 10,13.22). Ngài thường được mô tả như một chiến binh mạnh mẽ, mặc áo giáp và đi dép.

Tổng lãnh thiên thần Gabrien: Tên này có nghĩa, “Chúa là sức mạnh của tôi”. Trong Kinh thánh, ngài xuất hiện ba lần với tư cách là một sứ giả. Ngài đã được cử đến Đaniel để giải thích thị kiến liên quan đến Đấng Mêsia (x,Đn 9:21). Ngài hiện ra với ông Dacaria khi ông đang dâng hương trong Đền thờ, để báo trước sự ra đời của con trai ông, thánh Gioan Tẩy giả, (x.Lc 1, 11-19). Đặc biệt, thiên thần Gabrien được biết đến nhiều nhất là làm sứ giả Truyền tin, loan báo cho nhân loại biết mầu nhiệm Nhập thể, “Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên là Nazarét, tới cùng một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít, và tên trinh nữ là Maria” (Lc 1, 26-27).

Tổng lãnh thiên thần Raphaen: Tên của ngài có nghĩa là “Chúa đã chữa lành”. Sách Tôbia viết, “Raphael đã được sai đến chữa lành cả hai: giựt khỏi mắt Tôbit những vệt trắng, để ông được thấy tận mắt ánh sáng của Thiên Chúa – và ban Sara, con gái Raguel cho Tôbia con của Tôbit làm vợ và giải thoát nàng khỏi quỉ dữ Asmôđê” (Tb,3, 17).

Lạy thiên thần Micae, xin hãy bảo vệ con chống lại tất cả việc làm xấu xa.
Lạy thiên thần Gabrien, xin hãy ban cho con sự khôn ngoan để hiểu được thánh ý Chúa.
Lạy thiên thần Raphaen, xin hãy bảo vệ con khỏi bệnh tật và mọi nguy hiểm đến tính mạng.
Xin các thiên thần hộ mệnh thánh thiện gìn giữ con trên đường dẫn đến ơn cứu độ. Amen.


Comments are closed.