LECTIO DIVINA – Thứ Hai Tuần XXI-TN, 23-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bác bỏ sự giả hình”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thứ Hai Tuần XXI-TN, 23-8-2021

Mt 23, 13-22

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài bác bỏ sự giả hình

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng !”

Trong ba ngày tới, chúng ta sẽ suy niệm về bài giảng của Chúa Giêsu, trong đó Chúa chỉ trích các tiến sĩ Luật và người Pharisiêu, gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 23, 13-22), Chúa Giêsu đã bốn lần tuyên bố chống lại họ bằng kiểu nói “Khốn cho các ngươi…” (Mt 23, 23-26) ; và trong Tin Mừng ngày mốt, Chúa còn dùng cùng một cách diễn đạt này hai lần nữa (Mt 23, 27-32). Đây là những kiểu diễn tả chống lại những người lãnh đạo tôn giáo của thời đại và là những từ ngữ rất cứng rắn. Khi suy niệm những lời này, ta không chỉ nghĩ đến các tiến sĩ Luật và người Pharisiêu thời Chúa Giêsu, mà còn, và trên hết nghĩ đến sự giả hình có trong mình, trong chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo Hội của chúng ta, trong xã hội ngày nay. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương trong văn bản để khám phá ra những sai sót nơi chính chúng ta.

Cụ thể, trong Tin Mừng hôm nay (Mt 23, 13-22), Chúa Giêsu đòi hỏi tâm lòng phải chính trực, ngay thẳng. Khi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta phù hợp với lý tưởng của chúng ta, thì chúng ta có tính chính trực. Chúa Giêsu đối đầu với các kinh sư và người Pharisiêu về sự giả hình và thiếu liêm khiết của họ. Để lay chuyển họ khỏi sự tự mãn, Chúa đã nói ra một loạt những tai họa cho họ. Những tuyên bố “khốn cho, khốn cho” thể hiện sự lo lắng của Chúa về những cách họ tự hủy hoại bản thân của họ và được coi là những cảnh báo về những điều không may sẽ xảy ra cho họ, trừ khi họ thay đổi lối sống của mình. Các kinh sư và người Pharisiêu đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và lại còn ngăn cản người khác vào nước Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Họ đã từng là những nhà truyền giáo nhiệt thành, nhưng vì những lời dạy sai lầm của họ mà những người vốn nhờ họ để trở lại đạo, lại trở nên tồi tệ hơn trước. Những tranh cãi lố bịch của họ về những gì mới làm cho “lời thề” có tính ràng buộc, đã cho thấy họ lầm lạc và trốn tránh sự thật. Bằng một hành động yêu thương, Thầy Giêsu cố gắng lột “mặt nạ” của họ để đưa họ trở lại ý thức và ngăn chặn những hậu quả thảm khốc.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Khốn cho các ngươi…“, được nói bốn lần; có bốn lý do để phải nhận một lời chỉ trích nặng nề từ Chúa Giêsu. Lời chỉ trích nào trong số bốn lời chỉ trích này ám chỉ tôi ?

Tôi có những tình cảm và thái độ nào không tạo nên được tâm lòng chính trực, ngay thẳng không ? Tôi có phạm tội giả hình không ? Nếu có, tôi phải làm gì để khắc phục điều này ?

Giáo Hội của chúng ta ngày nay có đáng phải nghe những lời “Khốn cho các ngươi…” từ Chúa Giêsu không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu chúng con thiết tha. Chúa quan tâm đến hạnh phúc của chúng con. Chúa muốn biến đổi chúng con nên tốt, từ những lối sống giả hình và xấu xa của chúng con. Xin giúp chúng con có lòng chính trực, ngay thẳng và tìm kiếm sự thánh thiện thực sự nơi Chúa. Xin Chúa sống trong chúng con để chúng con sống trong Chúa. Xin dạy chúng con kiên định trong đức tin ngay trong những thử thách và bách hại. Xin cho chúng con được vinh dự trong Chúa, và Chúa được tôn vinh trong chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị, muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng !”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Hôm nay, tôi ý thức cố gắng liên kết vào với Chúa Giêsu mọi hành động bác ái tôi làm, mọi lời tử tế tôi nói, mọi ý nghĩ tốt bụng tôi nghĩ và mọi tình cảm thương xót tôi cảm nhận.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

 

Comments are closed.