Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – Ngày 23/08/2021

Lời Chúa: Mt 23,13-22

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.

Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc’. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc’. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề”.

 


Suy niệm

SỐNG ĐẠO CÁCH GIẢ HÌNH

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13).

Hôm nay, Chúa mời chúng ta loại trừ lối sống giả hình trong đời sống đạo. Kẻ giả hình thì thích dùng sự ngụy biện, sự lấp liếm trong lời ăn tiếng nói để lừa gạt người. Họ làm cho người khác nghĩ họ thánh thiện đạo đức, nhưng lòng họ thì chứa đầy sự gian dối, tham lam, chia rẽ, ghen ghét.

Đừng vội chê bai những người biệt phái, Pharisêu bởi lối sống giả hình của họ. Vì, chính mỗi người chúng ta cũng có thể mang trong mình lối sống giả hình như thế. Chúng ta có thể nói về Chúa rất hay, dạy người khác phải biết yêu thương, nhưng trong khi lòng chúng ta chứa đầy sự ghen ghét, hận thù. Chúng ta có thể cố gắng đi lễ, lần hạt hằng ngày, để rồi khinh thường những ai không đi lễ. Chúng ta xem thường kẻ lừa gạt, trộm cắp, trong khi chúng ta cũng vun vén lợi lộc cho chính mình.

Chúa không thích những ai giả hình như thế. Và thật là tai hại cho ai không nhận ra sự giả hình của chính mình. Chúa Giêsu thường mời gọi ta hãy lựa chọn con đường của sự khiêm hạ và hèn mọn. “Anh em… hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Con đường này đối lập với sự kiêu căng, giả hình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống chân thật theo gương Ngài. Để rồi, trong thời đại nhiều gian dối và lừa gạt này, chúng con nguyện trở nên những ngọn đèn của chân lý chiếu soi đến mọi nơi, mọi môi trường mà chúng con sống và làm việc. Xin Chúa giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa là Đấng chân thật bằng chính đời sống chân thật của chúng con, dẫu rằng có thể chúng con sẽ phải chịu một số những thiệt thòi và thua kém. Amen.


Comments are closed.