Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B – Ngày 22/08/2021

Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-mon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN LỜI HẰNG SỐNG CỦA THIÊN CHÚA

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Giáo hội tôn kính Lời Chúa như tôn kính Thánh Thể. Thế nhưng vẫn có những người chê ghét Lời Chúa và phàn nàn “lời gì mà khó nghe và chói tai quá”. Nhưng bên cạnh đó nhiều Kitô hữu vẫn tin nhận Lời Ngài. Trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ gợi mở cho mỗi người biết mình đang đón nhận Lời Chúa hay đang chối bỏ Lời Ngài để nghe những lời của thế gian.

Thánh Gioan tường thuật lại việc Chúa Giêsu nói cho dân chúng “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Nhiều người bực tức bỏ đi vì họ cho rằng lời Chúa nói chướng tai quá không nghe được. Điều đặc biệt những người thốt ra những lời ấy lại là chính các môn đệ của Chúa. Họ không hiểu là vì không nhận ra Chúa Giêsu có nguồn gốc thần linh mà vẫn coi Chúa như người bình thường. Nói rồi, họ rút lui không theo Chúa nữa. Chúa cũng biết kẻ nào tin và kẻ nào không tin. Vậy, Chúa hỏi nhóm Mười Hai “cả anh em nữa anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Chúa hỏi các ông nhưng là để đánh động lòng tin kiên vững của các ông. Phêrô đại diện anh em mà thưa lên với Chúa và nói lên lời tuyên tín của mình: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Điều khác biệt giữa Phêrô và nhóm bỏ Chúa mà đi, là Phêrô tuyên xưng lòng tin còn nhóm kia thì không tin. Như vậy, Phêrô tiêu biểu cho những người đón nhận Lời Chúa bằng trọn niềm tin dù các ông chưa hiểu hết lời Chúa nói.

Người Kitô hữu lấy Llời Chúa làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn mình nhưng cũng có khi xảy ra hai thái độ khác nhau: Thái độ thứ nhất, như những người môn đệ bỏ đi khi Lời Chúa nói không hợp với lòng họ. Họ tự cao tự đại không tin và bác bỏ Lời Chúa, họ tự phụ về những hiểu biết của mình. Ngày nay, nhiều người mang tiếng Kitô hữu nhưng khi nghe Lời Chúa mà không hợp với ý thích của mình thì tỏ ra khó chịu. Thái độ thứ hai, nhiều người đón nhận Lời Chúa bằng cả niềm tin cho dẫu chưa hiểu Lời đó. Họ tin bằng tấm lòng chân thành cho dù người đời có chế giễu, nhưng họ vẫn dứt khoát chọn Chúa. Như vậy, trước Lời Chúa có rất nhiều thái độ đón nhận khác nhau, người không tin thì bỏ đi, người tin thì đón nhận và bước theo Ngài cùng làm mọi sự để cho đời sống mình sáng nhờ Lời. Khi đón nhận Lời Chúa là bước đi trên con đường sự sống. Nhưng để được như vậy, chúng ta sống theo ý Chúa, cậy dựa vào ơn Ngài ban.

Lời Chúa là thần khí và là sự sống, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mau mắn đón nhận và đem Lời Ngài ra thực hành. Sống Lời Chúa trong xã hội hôm nay còn nhiều thách đố nên hãy cậy dựa vào ơn Chúa ban để chúng ta luôn tin yêu và đón nhận Lời hằng sống bằng cả trái tim.


Comments are closed.