LECTIO DIVINA – Thánh BARTÔLÔMÊÔ, Tông đồ, 24-8-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hứa ban những điều lớn lao hơn”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thánh BARTÔLÔMÊÔ, Tông đồ, 24-8-2021

Ga 1, 45-51

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hứa ban những điều lớn lao hơn

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”.

Tin Mừng hôm nay (Ga 1, 45-51) là một ví dụ tuyệt đẹp về “việc tuyển mộ ơn gọi”. Khi xác tín Chúa Giêsu thành Nagiarét là Đấng Mêsia được Luật pháp và các Tiên tri báo trước, Philípphê đã chia sẻ khám phá này với bạn mình là Nathanael ở Cana. Mặc dù phản ứng khá thận trọng bằng cách bình luận :”Từ Nagiarét, làm sao có cái gì hay được ?”, Nathanael đã không khép lòng lại trước lời mời “Hãy đến và xem” của Philípphê. Khi thấy Nathanael tiến về phía mình, Chúa Giêsu đã lên tiếng khen ngợi sự chính trực của Nathanael : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. Chính trực và tư duy cởi mở có tính phê phán là những đặc tính đáng chú ý của Nathanael, một con người đi tìm sự thật.

Nathanael choáng ngợp trước quyền năng của Chúa Giêsu đọc được tâm hồn ông : “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi“. Chúa biết rằng Nathanael đang nghiên cứu Kinh Thánh dưới gốc cây vả, điều mà một người Israel chân chính và hoàn hảo được mong đợi thực hiện. Nathanael tự phát nói ra niềm tin của mình vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Vua của Israel. Chúa Giêsu đáp lại bằng cách hứa ban “những điều lớn lao hơn thế nữa” cho Nathanael, người sẽ nhìn thấy thị kiến về “các thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người“. Nơi Chúa Giêsu, có sự hiện thân của ơn cứu độ. Trong sứ vụ công khai và trong mầu nhiệm vượt qua là sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, vinh quang của Thiên Chúa đã được bày tỏ. Như các thiên thần trên chiếc thang của Giacop, Chúa Giêsu sẽ kết hợp với chính mình, cái “bên trên” và cái “bên dưới”, cái trên trời và cái dưới đất. Nathanael, người còn được gọi là Bartôlômêô, sẽ là nhân chứng cho điều này.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Bạn đã có một cuộc gặp gỡ nào đó đánh dấu cả cuộc đời bạn chưa ? Làm thế nào bạn đã khám phá ra ở đó tiếng gọi của Chúa ?

Lúc nào đó, như Philipphê, bạn có quan tâm đến việc kêu gọi một người khác tham gia vào cộng đoàn không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về thánh Bartôlômêô tông đồ, một người chính trực và là người đích thật tìm kiếm chân lý. Thánh nhân đã đi theo Chúa vào trong định mệnh vượt qua của Chúa và làm chứng cho các quốc gia biết rằng Chúa thực sự là điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Nhờ sự chuyển cầu của thánh nhân, xin cho chúng con có được ân sủng đi ra khắp thế giới và công bố cho mọi dân tộc biết rằng Chúa thực sự là Con Thiên Chúa và là Đấng Mêsia. Cháu hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Tôi bắt chước Thánh Bartôlômêô trong việc tìm kiếm sự thật và trong sự chính trực của ngài.

Bằng mọi cách có thể, tôi tiếp tục phát huy chứng tá Phúc Âm của các Tông đồ.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.