Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên – Lễ Kính Thánh Bartolomeo – Ngày 24/08/2021

Lời Chúa: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC THẤY

Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa” (Ga 1,50).

Truyền thống Giáo Hội tin nhận thánh Bartolomeo là Nathanaen, người đã được Philipphê dẫn tới gặp Chúa Giêsu. Khi nghe Philliphe giới thiệu về Chúa Giêsu là Đấng Messia, “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến” (Ga 1,45), Nathanaen không tin vì theo hiểu biết của ông, “Nadarét nào có cái chi hay?” (Ga 1,46). Dầu vậy, ông vẫn đến và được Chúa Giêsu tỏ cho thấy những điều cao trọng.

Khi gặp Chúa Giêsu, Nathanaen thấy được căn tính thần linh của Chúa Giêsu. “Nathanaen thưa lại rằng: Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”(Ga 1,49). Cái thấy này không do chính ông nhưng xuất phát từ lời nhận xét của Chúa Giêsu về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối” (Ga 1, 47). Chúa Giêsu thấy ông không chỉ ở hình dáng bên ngoài nhưng nhìn thấu suốt con người ông. Cái nhìn thấu suốt này không đến từ một con người bình thường nhưng từ Đấng có quyền năng, Đấng là Thiên Chúa.

Không những thế, Nathanaen còn được Chúa Giêsu hứa cho thấy những điều cao trọng hơn, khi “trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Lời hứa hướng Nathanaen đến ngày cánh chung, khi Chúa Giêsu được vinh hiển bên Chúa Cha. Người là Con Chiên và ngọn đuốc chiếu soi Thành Thánh Giêrusalem trên trời; là đền thờ và là vinh quang của Thành. Đó là điều được Thánh Gioan ghi chép lại trong sách Khải huyền: “Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó và đèn của nó chính là Con Chiên” (Kh 21,22-23)

Khiêm nhường là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người. Chúa Giêsu đã luôn tạ ơn Thiên Chúa Cha vì điều này: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ” (Lc 10,21). Mặc dù hiểu biết nhiều điều về Đấng Messia và biết rằng Đấng Messia không xuất thân từ Nazareth, Nathanaen vẫn đến để gặp gỡ Chúa Giêsu. Sự khiêm nhường đã cho ông thấy sự thật về Giêsu Nazareth chính là Đấng mà muôn dân vẫn mong đợi.

Xin Chúa giúp chúng ta có được tâm tình khiêm tốn như Nathanaen, can đảm bỏ qua những suy nghĩ, hiểu biết của bản thân để lại gần Chúa Giêsu, hầu nhận ra những bí nhiệm nơi Người.


Comments are closed.