LECTIO DIVINA – Lễ Thánh MATTHÊU, 21-9-2021 – “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài gọi Matthêu đi theo Ngài”

LECTIO DIVINA

‘Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí’

Thánh MATTHÊU, Tông Đồ, Tác giả Sách Tin Mừng, 21-9-2021

Mt 9, 9-13

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài gọi Matthêu đi theo Ngài

1. LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Anh hãy theo tôi ! Ông đứng dậy đi theo Người”

Bài đọc Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 9-13) không chỉ là một trình bày ngắn gọn về chuyện Matthêu được kêu gọi, mà còn là một cái nhìn thần học mạnh mẽ về Chúa Kitô, đầy lòng nhân ái và thương xót. Học giả phụng vụ, Adrian Nocent giải thích: “Thánh Matthêu ghi lại một cách đơn giản, trung thực, việc mình được kêu gọi … Đức Kitô chọn và kêu gọi ; người được chọn và được gọi, ngay lập tức bỏ mọi sự và đi theo Chúa Giêsu… Chúa Giêsu đến dùng bữa với Matthêu và các môn đệ khác trong nhà của Matthêu tại Ca-phác-na-um; Thầy trò được sự tham gia cùng dự bữa của nhiều người thu thuế và tội lỗi, những người mà Matthêu cho đến lúc này vẫn thuộc về hàng ngũ của họ.  Thật dễ dàng nhận ra chủ điểm mà Matthêu muốn trình bày, đó là Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu không chỉ người Do Thái mà còn cứu những người khác, kể cả những người tội lỗi. Khi Chúa Giêsu bị phản đối vì ăn uống với những người tội lỗi, chúng ta thấy rằng Ngài không biện minh cho mình mà chỉ nói về mình như một thầy thuốc. Một thầy thuốc không cần phải biện minh cho sự hiện diện của mình giữa những bệnh nhân ; Chúa Giêsu cũng vậy. Do đó, một lần nữa, Matthêu cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thần học về Đức Kitô. Chúa Giêsu được mô tả bởi lòng thương xót, bởi vì Cha Ngài là chính lòng thương xót, và Ngài, Chúa Giêsu, đã được sai đến để thông truyền lòng thương xót của Thiên Chúa”.

2. MEDITATIO (Suy niệm : Lời Chúa nói gì với tôi ? Duyệt xét Tâm hồn)

Trong xã hội của chúng ta ngày nay, ai là người bị gạt ra bên lề và bị loại trừ ? Tại sao ? Trong cộng đoàn của chúng ta, chúng ta có định kiến hay thiên kiến không ? Những lời nói của Chúa Giêsu đặt ra cho cộng đoàn chúng ta thách thức nào?

Đâu là đáp trả của tôi đối với lời kêu gọi của Chúa Giêsu ngỏ riêng với mỗi người chúng ta, “Hãy theo Tôi“?

Tôi có sẵn sàng đón nhận cách trọn vẹn vào tâm hồn mình Chúa Giêsu và ân sủng của lòng thương xót của Thiên Chúa mà Ngài mang đến không ?

3. ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhân hậu và thương xót. Khi kêu gọi Matthêu, và khi dùng bữa với những người tội lỗi và người thu thuế, Chúa tỏ cho thấy Chúa thực sự là vị thầy thuốc thần linh đến để chữa lành bệnh tật và sự ốm yếu của chúng con. Xin giúp chúng con bám vào lời của Chúa : “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Chúa hằng sống và hiển trị mãi mãi. Amen.

4. CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng : Nội tâm hóa Lời Chúa)

Anh hãy theo Tôi

5. ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

Bằng ơn gọi, tác vụ và những hành động nhân từ thương xót của tôi, tôi làm vang lên trong thế giới ngày nay lời Thiên Chúa kêu gọi Matthêu và tất cả chúng ta : “Hãy theo Tôi !”

Xác định “những ân sủng” nhận được từ Đức Kitô phục sinh ; và bắt chước Thánh Matthêu, tôi sử dụng chúng để xây dựng Thân thể Đức Kitô là Giáo Hội.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.