HÔM NAY… (Lc 4,21)– Bài Giảng Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Phần đầu của bài Tin mừng Chủ nhật hôm nay ghi lại lời tựa Tin mừng Thánh Luca. Ngay từ đầu, tác giả xác định mục đích của những câu truyện được kể lại trong Tin mừng là nhằm củng cố đức tin cho ông Têôphilô: “Mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc”. Lời mở đầu ấy cũng gửi đến chúng ta hôm nay, được mời gọi chăm chú lắng nghe, suy niệm và thực hành, để rồi đến lượt mình, chúng ta cũng ra đi chia sẻ Tin mừng mà chúng ta đã nhận được cho những người khác. Đó là phương thức phát triển Hội Thánh.

Kế đến, bài Tin mừng trình bày cho chúng ta bước khởi đầu của sứ vụ Chúa Giêsu. Ít lâu sau phép rửa, Người bắt đầu giảng dạy ở Galilê. Tất cả mọi người đều nói về Người với lòng đầy ngưỡng mộ và kính phục. Hôm ấy nhằm ngày sabát, trong chuyến trở về Nagiarét, ngôi làng quê nơi ngài đã lớn lên, theo thói quen, Người vào hội đường tham dự buổi cầu nguyện cùng với những người đồng hương. Ngài đứng lên đọc sách Thánh. Bài đọc hôm ấy nhằm đoạn sách Isaia chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu thánh hiến tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo, loan báo cho người tù đày được tự do, và cho người mù được nhìn thấy ánh sáng, giải thoát cho những kẻ bị áp bức, loan báo một năm hồng ân của Chúa”. Sau khi cuộn sách lại, Ngài lớn tiếng công bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quí vị vừa nghe”.

Tin vui đêm giáng sinh loan báo cho các mục đồng giờ đây được cụ thể hóa: sau ba mươi năm ẩn dật chuẩn bị, Chúa Giêsu từ nay chính thức khởi sự công cuộc giải phóng cứu độ của Ngài. Tin mừng đó cũng được thực hiện trong chính hôm nay: Thiên Chúa luôn yêu thương và quan tâm đến những người bé nhỏ, những người nghèo, những kẻ bị tù đày, những bệnh nhân và những kẻ tội lỗi. Chính vì thế mà chúng ta không run sợ khi đứng trước nhan Người, để nhận ra mình thấp hèn, nghèo khổ, đui mù và tội lỗi. Chính trong tư thế đó chúng ta có thể tiếp nhận sự giải phóng mà Chúa Giêsu Kitô mang lại và trở nên những sứ giả cho thế giới hôm nay.

Hai ngàn năm sau, sự dữ, những bất công, mọi đau khổ vẫn còn đó. Hàng ngàn người, đàn ông, đàn bà và con trẻ bị chết thảm trong những cuộc động đất, lũ lụt, sống thần kinh hoàng xảy khắp nơi trên thế giới. Những người đáng thương khác đang phải chiến đấu chống lại những chứng bệnh nan y. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng không quên những nạn nhân của thù hằn và bạo lực của con người. Bên cạnh chúng ta, vẫn còn nhiều người đang đối đầu với những khó khăn chồng chất khiến họ không có nổi một cuộc sống đúng phẩm giá con người. Khi nhìn thấy nhiều tai họa liên tục ập xuống, chúng ta dễ bị chao đảo, thất vọng và tự hỏi: Đâu rồi cái “ngày hôm nay” của Tin mừng mà Chúa Giêsu công bố?

Để trả lời cho câu hỏi ấy, chỉ cần nhìn vào muôn vàn chứng từ sống chung quanh chúng ta và trên thế giới: Tin mừng ấy chúng ta đang thấy thể hiện trong trong làn sóng bao la những người kitô và không kitô đang quảng đại tiếp cứu dân trốn chạy bạo lực và thiên tai.

Và tin vui cũng đến khi chúng ta chứng kiến nhiều bệnh nhân can đảm chiến đấu với bệnh tật trên giường, khi chúng ta quảng đại chia sẻ với những người đang đói khát. Hội Thánh đang trở thành nhà vô địch trong việc cứu trợ những người nghèo. Trong suốt các thế kỉ qua, chính Hội Thánh đã mở những bệnh viện, nhà cô nhi, trại phong cùi. Và ngày hôm nay, Hội Thánh vẫn còn hiện diện ngang qua nhiều cơ quan cứu trợ công giáo, các nhà giáo dục, và những người công tác trong nhiều lãnh vực khác.

Chính vì thế chúng ta có bổn phận phải làm sao để cho Lời Chúa được thể hiện ngay chính ngày hôm nay trong những môi trường khác nhau của cuộc sống. Điều ấy chỉ có thể thành hiện thực nếu chúng ta để cho đời sống mình thấm nhuần lời Chúa để trở nên những tôi tớ trung thành. Như những người trong hội đường, chúng ta hướng mắt đăm đăm nhìn vào Chúa Giêsu để tiếp nhận sứ điệp giải phóng của Người. Để rồi, cũng như Người và cùng với Người, chúng ta được sai đi gặp gỡ mọi người ngay nơi họ đang sống. Tin mừng ấy phải được loan báo trong các nhà thờ cũng như trong những môi trường khác nhau của cuộc sống, nơi làm việc cũng như nơi giải trí. Chính vì sứ vụ ấy mà Thánh Thần của Đức Kitô đã được ban cho chúng ta. Hôm nay cũng như ngày xưa, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến với những người nghèo khổ, những kẻ bị lọai trừ, những con người bất hạnh đã mất hoặc quên đi nhân phẩm của mình.

Lạy Chúa, xin hãy nhìn dân tộc của Chúa đang qui tụ, dân tộc đang lắng nghe Chúa. Xin hãy mở tai chúng con, tâm hồn chúng con lắng nghe Lời có thể biến đổi chúng con. Và xin biến đổi chúng con thành những sứ giả của Tin mừng nầy trên khắp thế giới”.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.