Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thông báo tuyển sinh vào Chương trình Cao học Thần học

Học Viện Công Giáo Việt Nam sẽ khai giảng Chương trình Cao học Thần học (Sacrae Theologiae Licentiatus, S.T.L), vào giữa thánh 9/2016 cho ngành Thần Học Tín lý và Thần học Kinh Thánh, theo lịch trình sau đây:….

Nguồn Ủy ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN

Comments are closed.