Hân hoan chúc mừng

HÂN HOAN CHÚC MỪNG

Được tin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, làm Giám mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala, Gia Đình Đại Chủng Viện chúng con xin kính chúc Đức Tân Giám Mục tràn đầy ơn Chúa, sức khoẻ, niềm vui và bình an trong tình yêu của Chúa Kitô, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.

Read MoreQuý Cha,
Quý Thầy, Quý Dì và Quý nhân viên
Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc
đồng chúc mừng.

Tiểu Sử Đức Tân Giám Mục

Đức Tân Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 02 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.

1961 – 1964 : Học Tiểu Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Giáo phận Bùi Chu.

1964 – 1965 : Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

1965 – 1971 : Du học tại Trường Truyền Giáo Urbano.

Thụ Phong Linh mục ngày 27 tháng 3 năm 1971.

1971 – 1976 : Học tại Đại học Alfonsianum, Roma tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân lý.

1976 – 2007 : Giám đốc Trung tâm linh hoạt truyền giáo quốc tế tại Roma.

1980 – 2009 : Giáo sư phân khoa Truyền Giáo và Học viện Giáo lý và Tu đức truyền giáo của Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Roma.

1981 – 2007 : Linh hướng của Foyer Phaolô VI, Roma.

1982 – 1983 : Học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana với văn bằng tiến sĩ Truyền Giáo học.

1987 – 1993 : Thành viên Hội đồng Giáo lý Quốc tể của Bộ Giáo sĩ.

1992 – 2001 : Thành viên tổ chức Nostra Aetate của Hội đồng Toà Thánh Liên tôn.

1995 – 2000 : Thành viên Uỷ ban Mục vụ Năm Thánh.

1995 – 2005 : Giám đốc Văn phòng Phối kết Tông đồ cho người Việt Nam hải ngoại.

2001 – 2012 : Cố vấn Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên Tôn.

2009 đến nay là Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Ngày 28/02/2013 :  Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala.

Khẩu hiệu Giám mục : Này Là Mình Thầy(Mc 14,22).

 

Comments are closed.