Một số hình ảnh về Thánh Lễ Tấn Phong Đức Tân Giám Mục Giuse

 Những hình ảnh tiêu biểu
Xem thêm hình ảnh lễ tấn phong

 

Comments are closed.