Giáo phận Xuân Lộc – Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc thông báo tuyển dự tu năm 2013


Công việc đào tạo chủng sinh cho giáo phận là một việc cần được tiến hành liên tục, để giáo phận không thiếu các mục tử phục vụ cộng đoàn Dân Chúa. Vì thế, chuẩn bị có các ứng sinh sẵn sàng được gửi vào tu luyện trong chủng viện, giáo phận Xuân Lộc sẽ tuyển sinh cho năm 2013. Đặc biệt năm nay, việc tuyển dự tu có từ các lớp trung học phổ thông để các ứng sinh được đồng hành hướng dẫn ở độ tuổi sớm hơn.

Read More

I. Điều kiện

1. Các nam thanh thiếu niên công giáo tốt thuộc gia đình đạo đức trong giáo phận Xuân Lộc.

2. Đang học hoặc đã tốt nghiệp:
    1/ Đại học: từ 18 đến 22 tuổi (sinh năm 1991 đến 1995), ưu tiên xét đơn cho sinh viên năm I đại học.
    2/ Trung học phổ thông: các lớp 9, 10, 11, 12 (năm học 2012-2013); từ 15 đến 20 tuổi (sinh năm 1993 đến 1998).
Trường hợp những người ngoài độ tuổi qui định: phải là thành phần xuất sắc và được cha xứ giới thiệu đặc biệt với Đức Ông Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

3. Để sau này được tuyển vào năm dự bị Đại chủng viện, dự tu: đã tốt nghiệp đại học muộn nhất 25 tuổi
– Sau 25 tuổi, dù đã tốt nghiệp đại học và đã trúng tuyển đợt tuyển sinh năm nay, cũng sẽ không được nhận, trừ khi có lý do quan trọng.
– Không nhận cao đẳng. Những ai đang học cao đẳng liên thông đại học, cần tiếp tục học chương trình đại học và cũng phải hoàn tất muộn nhất là 25 tuổi.

II. Hồ sơ ứng sinh

1. Đơn viết tay – dán ảnh 4 x 6 – cha mẹ chứng nhận đồng ý – được cha chánh xứ giới thiệu.

2. Một bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân.

3. Chứng chỉ rửa tội, thêm sức của ứng sinh và chứng chỉ hôn phối của cha mẹ.

4. Bản sao thẻ sinh viên theo năm đang học, hoặc bản sao văn bằng đại học nếu đã tốt nghiệp đại học; đối với học sinh cấp III, có giấy chứng nhận học sinh của trường trung học phổ thông.

III. Nội dung các bài làm

1. Đối với sinh viên đại học:

    1/ Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận Xuân lộc 
    (3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu – Thêm sức – Sống đạo).
    2/ Một bài trắc nghiệm đời tu.
    3/ Một bài nghị luận văn chương theo chương trình lớp 12 phổ thông (không cần thuộc thơ văn).

2. Đối với học sinh phổ thông:

    1/ Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận Xuân lộc
        (3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu – Thêm sức – Sống đạo).
    2/ Một bài trắc nghiệm đời tu.
    3/ Một bài làm văn theo chương trình lớp phổ thông (không cần thuộc thơ văn).

    4/ Một bài toán học theo chương trình lớp phổ thông.

IV. Thời hạn và địa điểm nộp đơn

Nộp đơn: từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 4 năm 2013, tại văn phòng Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.
Ngày thi tuyển: sẽ được thông báo sau qua quý Cha xứ.

V. Lưu ý

Sau khi trúng tuyển, các dự tu cấp 3 vẫn tiếp tục sinh hoạt tại gia đình và giáo xứ.

Long Khánh, ngày 25 tháng 02 năm 2013
BAN ĐẶC TRÁCH CHỦNG SINH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.


210 Hùng Vương, Xuân Bình
Long Khánh, Đồng Nai

Comments are closed.