Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, khai giảng năm học 2013 – 2014

Vào lúc 9giờ00’ thứ hai, ngày 02/9/2013 vừa qua, Đại chủng viện thánh Giuse đã tổ chức nghi thức khai giảng Năm học 2013 – 2014. Thánh lễ đồng tế, cầu nguyện cho năm học mới được cử hành vào lúc 10 giờ 30’.

Trong phần nghi thức khai giảng: Có sự hiện diện quý hoá của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên (Chủ tịch UB Giáo dân HĐGM/VN), đã thuyết trình khai giảng năm học mới về đề tài “Giáo Dân và Việc Truyền Giáo”. Ngài cũng chia sẻ Tin Mừng trong thánh lễ đồng tế.

Với cương vị là giám đốc Đại Chủng Viện, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã giới thiệu đường hướng huấn luyện trong năm học mới cho toàn thể chủng sinh. Sau những huấn từ của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Giám Đốc tuyên bố khai mạc cùng với những tiếng trống được gióng lên bởi Đức Ông Tổng Đại Diện giáo phận Xuân Lộc.

Tiếp đến, Thánh lễ Đồng Tế do Đức Cha Đaminh chủ tế. Trong thánh lễ các Cha giáo đã bày tỏ sự trung thành trong việc truyền đạt Giáo Thuyết của Giáo Hội qua việc tuyên xưng đức tin.

Comments are closed.