Con Người Đến Để Phục Vụ (x. Mc 10,45) – Chúa Nhật 29 Thường Niên, năm B

Chạy đua tranh giành quyền lực là điều thường thấy trong thế gian. Và để đạt được mục tiêu, người ta sẵn sàng dùng mọi phương tiện, kể cả những phương tiện xấu xa nhất.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta nhìn mọi sự bằng cặp mắt khác. Ngài bắt đầu bằng cách giúp họ ‘coi lại’ điều mình cầu xin: “Các anh không biết các anh xin gì?”. Lời cầu xin không nhằm bắt Thiên Chúa chiều theo ý muốn chúng ta. Người biết rõ hơn chúng ta điều gì tốt cho chúng ta trước khi chúng ta cầu xin Người. Nếu chúng ta cầu xin Người, ấy là để uốn mình theo tình yêu của Thiên Chúa đang muốn ban cho chúng ta điều quan trọng hơn. Và nếu Chúa Giêsu đòi chúng ta phải tha thiết cầu xin, ấy là để lời cầu xin được thanh luyện, để phù hợp với chương trình của Thiên Chúa.

Vì thế chúng ta được mời gọi gạt bỏ những cách nhìn và ước muốn quá phàm tục của chúng ta. Với Nhóm Mười hai, Chúa Giêsu cho họ hiểu rằng Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian nầy, chỉ gồm những người tranh giành quyền lực bằng bất cứ phương tiện nào, hay những kẻ tìm mọi cơ hội để lợi dụng. Trái lại, trong Giáo Hội, quyền hành được định nghĩa như là phục vụ. Không có chuyện đánh bóng bản thân mình, nhưng là tự xóa mình đi. Chỉ cần nhìn xem cách Chúa Giêsu đã sống để xác tín chân lí đó. Chính Ngài nói với chúng ta rằng Ngài không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến ban sự sống để chuộc lại cho mọi người.

Thế nào là giá chuộc? Ngày nay, chúng ta thường nghe nói có nhiều cuộc bắt cóc đòi tiền chuộc mạng. Cần phải trả một số tiền để giải thoát một người bị bắt cóc. Đó là giá chuộc. Nhưng vào thời Chúa Giêsu thì không không phải thế. Giá chuộc có nghĩa là “giải thoát” và đó mới là điều quan trọng. Chúa Giêsu hiến mình để cho mọi người được giải thoát. Ngài đến để tháo cởi chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, xiềng xích trói buộc chúng ta làm chúng ta xa rời Thiên Chúa.

Chính vì thế mà nghĩ rằng Chúa Giêsu phải trả một thứ gì đó cho chúng ta là ngược lại với Tin mừng. Sứ điệp mà Tin mừng chủ nhật hôm nay mang đến chính là sự giải thoát cho loài người. Với Đức Kitô, chúng ta không còn mang thân phận nô lệ cho bất cứ điều gì cả, dù là nô lệ cho người, cho tiền bạc, ham hố chức quyền và chiếm hữu. Nhưng điều đó chỉ có thể có nếu trong mọi hoàn cảnh, chúng ta để cho Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn.

Đó chính là Tin mừng mà chủ nhật truyền giáo hôm nay nhắc nhở chúng ta. Tất cả chúng ta được sai đi để làm chứng cho thế giới chung quanh. Và được sai đi như những người phục vụ Tin mừng, phục vụ tình yêu, vì lời Chúa là lời tình yêu.

Ngày hôm nay, chúng ta nhớ đến tất cả các linh mục, tu sĩ, nữ tu và tín hữu dấn thân loan báo Tin mừng, đặc biệt trong các Giáo hội non trẻ. Nhiều người đã phải đối đầu với những tình huống đau khổ: bao lực, bách hại, diệt chủng, đói kém. Tất cả chúng ta làm nên một Giáo Hội. Trong chính thân thể Đức Kitô, khi một chi thể đau đớn thì toàn thân đều mang lấy hậu quả. Vì thế Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy dấn thân hơn nữa trong việc cầu nguyện, chia sẻ và loan báo Đức Giêsu Kitô.

Sứ mạng của Giáo Hội trước tiên là phục vụ. Chúng ta không sống cho riêng mình mà cho Đức Kitô, đấng đã mời gọi và sai phái chúng ta. Tước hiệu cao quí nhất của Đức Giáo Hoàng không phải là “Thượng tế tối cao” mà là “Tôi tớ của mọi tôi tớ”. Trong Giáo Hội, tất cả những ai mang một trách nhiệm đều được mời gọi bắt chước Đức Kitô tôi tớ. Chúng ta hãy cùng với Chúa Giêsu tìm chỗ rốt hết, nơi phục vụ con người và phục vụ Thiên Chúa.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.