CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 11 – LỚP THẦN HỌC III – KHÓA XIII

NHẬT KÝ MỤC VỤ

Đẹp thay bước chân của những người loan báo Tin Mừng” (Rm 10,15). Mới đó mà đã tròn 2 tháng tôi cùng với 3 anh em lớp Thần Học III – Khóa XIII, được bước những bước chân đến giúp mục vụ ngày Chúa Nhật tại Gx. Tân Bình, hạt Phú Thịnh. Một giáo xứ đã được thành hình và phát triển gần 60 năm, với hơn 6.000 giáo dân. 

Khi lần đầu đến Giáo xứ, Cha xứ đã chia sẻ cho anh em chúng tôi nỗi thao thức của ngài về mục vụ thiếu nhi. Ngài chỉ cho những khó khăn mà cuộc sống hiện đại đang tác động tiêu cực lên đức tin của các em thiếu nhi. Cảm nhận những ưu tư này, anh em đã đáp lại lời mời gọi của Cha xứ bằng việc phụ giúp đào tạo Giáo lý viên trong Giáo xứ, để có thể đáp ứng cho nhu cầu huấn giáo đức tin của Giáo xứ với 1.200 em thiếu nhi. Cụ thể, theo sự hướng dẫn của Cha xứ, các thầy đồng hành với anh chị Giáo lý viên và giúp đào tạo 2 lớp Giáo lý viên dự bị năm 1 với 25 học viên và năm 2 với 22 học viên. 

Riêng với tôi, khi nhìn thấy sự nhiệt thành của các em trong lớp giáo lý viên dự bị tôi chợt thấy lại hình ảnh của chính mình những năm trước đây nơi xứ đạo – Tôi cũng là Giáo lý viên. Nhưng lại để cho cuộc sống cuốn trôi đi sứ mạng người giáo lý viên vào một vùng vô thức nào đó. Cảm tạ Chúa, cảm ơn các em học viên đã tìm lại cho tôi một phần của đời mình – Một giáo lý viên. Và cũng chợt nghiệm ra, gọi là “Giáo lý viên” không phải vì nơi bộ đồng phục chỉnh tề, cái khăn quàng đỏ mang thập giá vàng, những cuốn thụ bản, giáo án, cuốn sổ điểm danh, hay những bài hát, cử điệu sinh hoạt, băng reo, những kỹ năng trại… Tôi được gọi là “Giáo lý viên” vì tôi được Chúa Thánh Thần kêu gọi, được Hội Thánh sai đi. Do đó Giáo lý viên không là danh xưng, nhưng là một ơn gọi cao quý đến từ Thiên Chúa. Vậy “Tôi là giáo lý viên” hay “Tôi được người khác gọi với danh xưng giáo lý viên”? – “Ơn gọi” hay “Tên gọi”?

Từ cảm nghiệm trên, tôi cũng nhận ra thực thi sứ mạng Giáo lý viên, không hẳn là chỉ có hy sinh cho đi, nhưng còn được nhận lại, mà nhận lại thì còn nhiều hơn lúc cho đi. Xin Chúa cho tôi hãy biết gieo vào lòng người hạt giống của Tin Mừng để “… nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” (Mc 4,8).

Dấu Lặng – Thần Học III

Comments are closed.