Ý Nghĩa Xức Tro

Mùa Chay là thời gian để chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, tức là cái chết và sự Phục sinh của Chúa Cứu thế. Đây cũng là thời gian Hội Thánh dùng để giúp ta suy niệm về những khía cạnh huyền nhiệm của cuộc sống như thân phận yếu hèn và tội lỗi của con người. Mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ tro, trong đó, nghi thức xức tro là điểm nhấn. Bài viết dưới đây của ĐGM. Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm sẽ giải thích ý nghĩa nghi thức này.

Trong lúc phẩm giá con người được đề cao: con người đầy sức sáng tạo, con người làm chủ trái đất và vận mệnh mình… thì tại sao người ta lại bôi tro lên trán tôi và nói với tôi: “Hãy nhớ rằng: ngươi là bụi tro và sẽ trở về bụi tro” (Kn 3,19)?

Ðó chính là lời Thánh Kinh mà Giáo hội có phận sự công bố. Nhìn con người một cách toàn diện nơi nguồn gốc, trong bản chất sâu xa và tại điểm chung kết của nó, Thánh Kinh cho ta câu giải đáp về quá khứ, hiện tại và tương lai của ta. Những trang đầu sách Khởi nguyên cho ta biết con người bởi đâu mà ra. – Bởi lời sáng tạo – đầy quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Theo ngôn ngữ tượng trưng của Thánh Kinh, bụi đất Thiên Chúa dùng để nặn nên thân xác con người, biểu hiện cho thân phận yếu hèn, mỏng dòn và giới hạn của nhân loại. Con người xuất hiện giữa vũ trụ do một hồng ân: tôi không tự tạo ra tôi nhưng tôi đã được tạo thành. Sự sống cũng là một ân huệ tôi đón nhận để vun trồng, phát triển, để làm vinh danh Chúa tôi, và như thế tôi cũng dự phần vinh hạnh. Phẩm giá con người hệ tại chỗ: khi được dựng nên, nó cũng nhận được khả năng sáng tạo tiềm tàng trong mình nó. Và ý Chúa muốn rằng: ai nhận được vốn là phải sinh lợi, làm lợi cho xã hội loài người và cho Nước Trời. Chính khả năng sáng tạo, làm chủ và phục vụ trong tinh thần liên đới cộng đoàn như thế là hình ảnh Thiên Chúa trong ta, làm cho ta nên giống Người. Ta giống Chúa, nhưng không phải là Chúa, vì chỉ mình Người là Ðấng Toàn Năng, có quyền tuyệt đối trên sự sống, sự chết. Còn ta chỉ là thụ tạo và đời đời có giới hạn.

Nghi lễ xức tro nhắc ta nhớ lại chân lý ấy.

(Nguồn: Chú Giải Lời Chúa: Chúa Nhật Mùa Chay và Phục Sinh Năm A-B-C)

Comments are closed.