Các Đoạn Phim Về Tế Bào Gốc – Lm. Trần Mạnh Hùng

1.     NHỮNG GÌ BẠN CẦN BIẾT VỀ TẾ BÀO GỐC (ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT STEM CELLS)

2.     TẾ BÀO GỐC LÀ GÌ? LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC CHO Y KHOA TRỊ LIỆU? (WHAT ARE STEM CELLS? HOW CAN THEY BE USED FOR MEDICAL BENEFIT?

3.     DÙNG TẾ BÀO GỐC CHỮA CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ KHIẾM THỊ (ADULT STEM CELLS CURE BLINDNESS).

4.     CÁC BÁC SĨ ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH ĐỂ TẠO NÊN KHÍ QUẢN (VIDEO BREAKTHROUGH WINDPIPE TRANSPLANT USES STEM CELLS)

5.     TAI NHÂN TẠO NGƯỜI NUÔI CẤY TRÊN LƯNG CHUỘT (ARTIFICIAL HUMAN EAR GROWING IN MICE)

6.     SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH ĐỂ TẠO NÊN MỘT TRÁI TIM (NEW HEART BUILT WITH STEM CELLS)

7.     TÁI TẠO TẾ BÀO DA THÀNH TẾ BÀO GỐC VẠN NĂNG CẢM ỨNG (IPSC) VÀ SỬ DỤNG NÓ ĐỂ TẠO NÊN CÁC CHÚ CHUỘT (CATALYST – MAKING LIFE. ABC TV SCIENCE).  

8.     TIẾN TRÌNH THỤ TINH – FERTILIZATION. Đây là kỳ công của TC.

Comments are closed.