Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 18, 33b-37

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”. Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”. Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.


Suy niệm

Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

“Lễ đăng quang” của Chúa Giêsu, Vua vũ trụ, được thánh Gioan đặt trong khung cảnh một phiên tòa thật trớ trêu: người xét xử là một tổng trấn đầy quyền lực, nhưng là kẻ trốn tránh sự thật; còn “kẻ tội đồ” Giêsu, lại là người hơn một lần được dân chúng tôn lên làm vua. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu đã gợi lại điều Môsê lắng nghe từ bụi gai rực lửa ngày xưa: “Ta là Yahweh, Đấng trước sau như một”.

Nước của Vua Giêsu là Nước của sự thật. Ai đứng về phiá sự thật đều là công dân Nước này. Tuy nhiên, sống theo sự thật chẳng bao giờ dễ dàng, vì thế, nhiều người đã không nghe được tiếng Chúa, chỉ vì sợ sự thật, sợ nói thật, sợ sống thật, như Philatô muốn giữ “ghế” của mình hơn là cứu người vô tội.

Lạy Chúa Giêsu là Vua, xin ngự trị trong tâm hồn chúng con, để chúng con không chỉ mỗi ngày cầu xin cho “Nước Cha trị đến”, mà còn làm cho ánh sáng sự Thật của Vua Kitô chiếu rọi trên mọi lối nẻo đời thường, khi cùng nhau cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, bình an và chân thật, chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại, ngày vui mừng trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.


Comments are closed.