Tuần Tam Nhật Hiệp Thông Tạ Ơn Và Cầu Nguyện

Tuần Tam nhật Hiệp Thông Tạ Ơn và Cầu Nguyện (Thứ 5, 6, 7: 19-21.9.2019)

Mừng Kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục: 1994 – 22.09 – 2019

CHA GIUSE – ĐỆ ĐOÀN VIẾT THẢO, Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc.

CHA ĐAMINH NGUYỄN TRÍ DỤNG, Phó GĐ – ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc.

Xin hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện cho và với Hai Cha.

BTT Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Comments are closed.