Thứ 6 Tuần 24 Thường Niên – Ngày 20/09/2019

Lời Chúa: Lc 8,1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật : là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

 


Suy niệm

SỨ MỆNH CỦA MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU

“Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người,
cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật” (Lc 8,1b-2a).

Khi ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta trở thành một Kitô hữu, mang danh Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu chỉ mang danh Đức Giêsu mà không sống và thi hành sứ mệnh của Đức Giêsu thì có thực sự là môn đệ của Ngài không? Vậy thế nào mới là người môn đệ của Đức Giêsu? Và sứ mệnh của môn đệ Đức Giêsu là gì? Chính trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca đã trả lời cho chúng ta biết, người môn đệ của Đức Giêsu là người “cùng đi với Đức Giêsu” và cùng chia sẻ sứ mệnh của Ngài.

Mở đầu bài Tin Mừng, thánh sử Luca cho biết: “Đức Giêsu đã rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa” (Lc 8,1). Như vậy, sứ mệnh chính yếu của Đức Giêsu là rao giảng Nước Thiên Chúa. Và Ngài đã thi hành sứ mệnh ấy bằng cách rao giảng, an ủi, trừ quỷ, chữa lành cho các bệnh nhân và những người nghèo khổ ở khắp nơi.

Thánh sử cũng cho biết thêm rằng : “cùng đi với Đức Giêsu” có nhóm Mười Hai và có cả mấy người phụ nữ (x. Lc 8,1-2). Cụm từ “cùng đi” được sử dụng với ý nghĩa thật sâu xa. “Cùng đi” chứ không phải là người lẽo đẽo theo sau ai đó. Bởi kẻ đi sau sẽ chẳng hay biết gì về người đằng trước. “Cùng đi”, có nghĩa là Chúa coi người đi cùng Ngài là bạn hữu (x. Ga 15,15). Bạn hữu thì cùng đi, cùng làm việc và cùng sẻ chia ; chuyện của tôi cũng là chuyện của bạn, chuyện của bạn cũng là chuyện của tôi. Vì thế sứ mệnh của Đức Giêsu khi này cũng là sứ mệnh của những người đi cùng, người môn đệ. Trong số những người đi cùng Đức Giêsu, còn có cả mấy người phụ nữ (x. Lc 8,2). Như vậy, Đức Giêsu không phân biệt nam hay nữ, Ngài mời gọi tất cả mọi người cùng đi với Ngài, cùng mang sứ mệnh của Ngài là rao giảng Nước Chúa (x. EG 119-120). Thế nên, thánh Phaolô đã nói rằng : “Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3, 28).

Hôm nay, sứ điệp lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, không kể nam hay nữ, cùng đi với Đức Giêsu, và cùng mang sứ mệnh của Ngài. Do đó, chúng ta được mời gọi thi hành sứ mệnh ấy trong chính đời sống của mình, trong mọi hoàn cảnh và trên mọi phương diện. Bạn có của cải ư! Hãy trợ giúp cho công việc truyền giáo tại giáo xứ, giáo phận của bạn, như mấy người phụ nữ đã lấy của cải mình mà trợ giúp Đức Giêsu (x. Lc 8,3) ; bạn đang sống đời sống cầu nguyện ư! Hãy cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã làm như vậy và rất đẹp ý Chúa ; bạn đang sống đời sống gia đình ư! Hãy làm cho gia đình bạn trở nên mẫu gương cho các gia đình chung quanh. Gia đình Thánh gia đã trở nên gương mẫu như vậy. Còn bạn, bạn là giới trẻ ư! Hãy cho mọi người thấy Đức Giêsu đang sống và đang ở trong bạn, Ngài trẻ trung và đầy nhân hậu qua cung cách sống của bạn (x. Chistus Vivit, 168-174)…Như thế, bạn và tôi, chúng ta đang cùng thi hành sứ mệnh của người môn đệ Đức Giêsu.

Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ của Chúa để chúng con trở nên những người môn đệ biết thi hành sứ mệnh của Chúa, biết loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa trong môi trường chúng con đang sống, hầu đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Amen.


Comments are closed.