Tôi Biết Chiên Và Chiên Biết Tôi (Ga 10,27) – Bài Giảng Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan báo Ngài là vị Mục tử nhân lành, Ngài biết các chiên trong đàn và các chiên của Ngài biết Ngài. Sứ điệp ấy có giá trị cho tất cả mọi người, Chúa Giêsu biết tất cả chúng ta. Ngài biết điều tốt nhất cũng như điều xấu nhất trong chúng ta. Ngài biết những tiến bộ và yếu đuối của chúng ta, và cả điều mà chúng ta tìm cách che dấu. Biết một người, tức là không chỉ có những thông tin về người ấy; mà nhất là thông hiệp với họ. Chúa Giêsu biết chúng ta khi nhận lấy bản tính nhân loại của chúng ta; Ngài đã làm người để cứu thoát chúng ta. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài cây gậy mục tử và đã đặt Ngài làm người lãnh đạo đàn chiên. Từ nay, không ai có thể cướp giựt chúng ta khỏi tay của Ngài.

Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta: Chúa Giêsu biết tất cả chúng ta, nhưng liệu chúng ta có thực sự biết Ngài chăng? Có những người biết Ngài rõ hơn người khác. Chúng ta nghĩ đến các Thánh, như Gioan Thánh Giá, Têrêxa Lisieux, hay Avila, cha sở Ars. Tất cả đều biết Chủ chăn của mình và liên kết nên một với Ngài. Các thánh đã nghe tiếng Ngài gọi và đi theo Ngài theo cách riêng của mình. Họ đã phục vụ Ngài cho đến chết, như là Vị Mục tử nhân lành.

Còn chúng ta, trái lại, chúng ta ít biết về Chúa Giêsu. Chắc chắn chúng ta có những thông tin về Ngài, về cuộc sống của Ngài và về điều Ngài đã làm. Chúng ta biết rằng Ngài yêu thương và tha thứ, nhưng chúng ta gặp khó khăn khi yêu thương và tha thứ. Tội lỗi nặng nề, lòng thù hận và kiêu căng biến chúng ta thành nạn nhân, khiến chúng ta quay lưng lại với Ngài. “Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa”. Yêu thương đích thực là tự hiến như Chúa Giêsu, là tha thứ. Khi tập sống yêu thương là chúng ta biết được sự lớn lao nơi tình yêu của Đức Kitô Mục tử nhân lành.

Rõ ràng là tình yêu của chúng ta yếu đuối, nhất là khi chỉ cần một sự trái ý hay một lời nói đặt sai vị trí là có thể làm cho tình yêu bay đi mất. Chúng ta thử suy nghĩ về điều bất công tàn nhẫn như thế nào: Mục tử thì sẵn sàng hiến mạng sống vì đàn chiên, còn chúng ta là đàn chiên thì không muốn hoặc không cố gắng nhận biết và phụng sự Ngài. Nhưng bài Tin mừng nầy loan báo cho chúng ta một tin mừng: Cả khi các chiên tầm thường cũng được gìn giữ cẩn thận vì chúng đã gặp được một người chăm sóc trung thành bảo vệ chúng. Cha đã ban chúng cho Ngài và không ai có thể giựt chúng ra khỏi tay của Ngài.

Vì thế học biết Đức Kitô, vị Mục tử nhân lành là điều vô cùng khẩn thiết. Điều quan trọng không phải là học để thỏa mãn nhu cầu hiểu biết nhưng là để cho tâm hồn chúng ta thấm nhuần tình yêu của Ngài bằng cách tiếp nhận Tin mừng và thông hiệp với Ngài qua lời cầu nguyện và bí tích Thánh Thể. Chính trong việc gặp gỡ thường xuyên ấy mà càng ngày chúng ta được hiểu biết hơn rằng Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Tin mừng ấy, chúng ta không thể giữ riêng cho chính mình. Nếu Đức Kitô đòi chúng ta phải học biết Ngài chính là để loan báo Tin mừng chung quanh chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta đến phiên mình cũng hãy trở thành những vị Mục tử nhân lành cho những người chung quanh. Đức Kitô phục sinh đã ủy thác cho Hội Thánh chăm sóc dân của Ngài. Ngài dạy chúng ta biết rằng phẩm trật và uy quyền chỉ nhằm phục vụ, chứ không phải là một tước hiệu vinh dự hay một quyền bính. Yêu mến vị Mục tử nhân lành là hoàn toàn đồng hóa với Ngài bằng cách thực hiện những hành vi của Ngài. Tin mừng nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến trần gian để phục vụ chứ không phải để phục vụ. Ngài là đấng dám bỏ 99 con chiên trong sa mạc để đi tìm con chiên lạc mất cho đến khi tìm lại được.

Chủ nhật hôm nay chúng ta phải cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ơn gọi là lời mời gọi mà Thiên Chúa ngỏ với dân của Người. Ngài kêu gọi các linh mục, các tu sĩ, nữ tu, các Kitô hữu dấn thân trong việc loan báo Tin Mừng hoặc trong việc phục vụ Hội Thánh. Tất cả đều được sai đi. Chúng ta cầu xin Chúa ở với họ, để họ không nói về những điều không phải là Tin mừng. Ước gì ngang qua đời sống và lời nói của chúng ta, mỗi người có thể nhận biết và yêu thương Đức Kitô nhiều hơn.

Ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện xin Chúa sai nhiều mục tử theo lòng mong ước của Ngài, sai nhiều giáo dân dấn thân cho cộng đòan, các ứng viên vào đời tu để làm chứng nhân cho tính tuyệt đối của Thiên Chúa, các nhà thừa sai loan báo Tin mừng ở những nơi chưa biết đến, các thầy dòng, và nữ đan sĩ liên kết lời cầu nguyện và cuộc sống của họ với Chúa Giêsu Kitô.

Chúa tiếp tục kêu gọi người ta vào sứ vụ. Không ai có thể đáp trả thay cho người khác, Ngài tin tưởng nơi từng người chúng ta, và có đủ việc làm cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Ngài ban cho chúng ta được quảng đại thông phần vào công cuộc cứu độ thế giới.

Đặc biệt chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các Linh Mục. Xin Chúa ban cho các ngài được sức mạnh và can đảm để hòan thành sứ mạng to lớn và khó khăn mà Chúa đã giao phó. Xin Ngài ban cho tất cả các tín hữu được nhận biết và đón nhận ơn ban Thánh Thể và Linh mục mà Chúa dành cho họ. Xin Chúa ban cho chúng ta được sống tình yêu của Chúa ngõ hầu tình yêu ấy lắp đầy cuộc sống chúng ta.

Phục Vụ Lời ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.