Thứ Sáu Tuần XXV-TN, 25-9-2020 (Lc 9, 18-22): “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài tiên báo cuộc khổ nạn và việc tôn vinh Ngài”

LECTIO DIVINA

Nghe điều Chúa muốn nói với ta trong lời của Ngài và để mình được biến đổi bởi Thần Khí

Thứ Sáu Tuần XXV-TN, 25-9-2020

Lc 9, 18-22

 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế: Ngài tiên báo cuộc khổ nạn và việc tôn vinh Ngài”

1.  LECTIO (Đọc hiểu đúng nội dung, đọc tiếp nhận, thu lấy thông tin của Lời Chúa)

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều”

          Chúa Giêsu, được Phêrô nhìn nhận là “Đấng Mêsia của Thiên Chúa”, đã tự giới thiệu mình với các môn đệ như Người Tôi Tớ Đau khổ. Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 9, 18-22), Chúa báo trước về cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị các trưởng lão, các thượng tế và các Luật sĩ từ chối. Ngài sẽ bị xử tử, nhưng ba ngày sau, sẽ sống lại. Mặc dù Chúa Giêsu nói đến sự đau khổ và cái chết, nhưng điều chiến thắng cuối cùng là quyền lực của sự sống. Có sự cứu chuộc trong sự tự hiến hoàn toàn của Ngài.

2.  MEDITATIO (Suy niệm: Lời Chúa nói gì với tôi? Duyệt xét Tâm hồn)

–      Việc Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Chúng ta có thấy mối liên hệ mật thiết giữa cuộc khổ nạn tự hiến của Chúa Giêsu và sự tôn vinh ngài không?

–      Chúng ta đều tin vào Chúa Giêsu. Nhưng người thì hiểu Chúa theo cách này; người thì hiểu Chúa theo cách khác. Ngày nay, Chúa Giêsu nào thông dụng hơn trong cách nghĩ của mọi người?

–      Tuyên truyền cản trở chúng ta thế nào trong việc gặp Chúa Giêsu? Chúng ta phải làm gì để mình không bị lôi kéo bởi những lời tuyên truyền? Điều gì ngày nay đang ngăn cản chúng ta nhìn nhận và đảm nhận kế hoạch của Chúa Giêsu?

3.  ORATIO (Cầu nguyện với Lời Chúa)

          Lạy Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Cha vì Con yêu dấu của Cha, Người Tôi Tớ Đau Khổ. Xin ban cho chúng con ân sủng trở nên những môn đệ của Đúc Kitô, được ghi dấu bằng sự tự hiến. Xin giúp chúng con tin cậy nơi Ngài, là Chủ của thời gian và lịch sử. Chúa đang kiểm soát quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng con sống trong “thời gian của Chúa”. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.  CONTEMPLATIO (Suy Chiêm, Chiêm Ngưỡng: Nội tâm hóa Lời Chúa)

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, …và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”

5.  ACTIO (Biến đổi đời sống theo Lời Chúa)

–      Thông qua những hành động bác ái cụ thể dành cho những người đang trải qua những nỗi sợ hãi và khó khăn, hãy bày tỏ sự tham gia mật thiết của bạn vào định mệnh vượt qua của Chúa Giêsu, Vị Chúa tự hiến của chúng ta và là “Đấng Mêsia của Thiên Chúa”.

–      Cố gắng trở nên “kiên nhẫn” hơn và học cách làm việc trong “thời gian của Chúa”.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.