Thứ Sáu tuần XVIII Thường Niên – Ngày 11/8/2023

Lời Chúa: Mt 16,24-28

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị”.

 


Suy niệm

GIÁ TRỊ CỦA SỰ CHỌN LỰA ĐÚNG

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Ngày nay, chúng ta đã quen thuộc với câu nói “sai một ly đi một dặm”. Điều đó có nghĩa là đứng trước những sự chọn lựa, chúng ta cần phải suy nghĩ cho thấu đáo để đưa ra một quyết định chính xác, nhất là những sự chọn lựa mang tính quyết định cả cuộc đời.

Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy đâu là đích đến của cuộc đời và Ngài chỉ ra giá trị của sự chọn lựa đúng. Đích đến trong hành trình sống không phải là tiền bạc, danh vọng hoặc các giá trị vật chất vì tất cả những điều đó rồi cũng sẽ qua đi khi con người nhắm mắt xuôi tay. Dù có được cả thế giới này mà không giữ được mạng sống thì có ích gì (c.25). Chúa Giêsu chính là điểm đến cuối cùng của chúng ta: Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6). Sự sống là chính Chúa. Có Chúa là có tất cả. Nhưng giá trị của sự chọn lựa đó đòi chúng ta phải dám đánh đổi với 3 điều kiện:

Thứ nhất, để theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ chính mình. Đó là sự từ bỏ những thói hư tật xấu, những ước muốn trần tục trái ngược với thánh ý Chúa. Sự từ bỏ ấy sẽ giúp chúng ta có cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thoát để bước theo Chúa.

Thứ hai, phải vác thập giá. Thập giá không mang nghĩa tiêu cực như một loại khổ hình đè lên con người, nhưng nó biểu lộ một tình yêu mà người vác thập giá tự nguyện nhận lấy để người khác được hạnh phúc. Tình yêu đó đạt đỉnh cao bởi chính cái chết mà Chúa Giêsu đã thực hiện để thi hành thánh ý Chúa Cha.

Sau cùng, bước theo Chúa. Theo Chúa bằng cách bắt chước những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Sự chọn lựa theo Chúa mang lại một giá trị sống cao cả, và đánh đổi bằng sự hy sinh từ bỏ, bằng lòng mến Chúa và yêu thương người khác.

Với sự giằng co bởi cơm áo gạo tiền, người Kitô hữu chúng ta dễ bị cám dỗ chọn lựa giá trị vật chất hơn là chọn Chúa. Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình, để với ơn Chúa, chúng ta dám can đảm đánh đổi và chọn lựa Chúa là đích đến của cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn theo Chúa bằng đời sống chứng nhân của chúng con. Nhưng với thân phận mỏng giòn của con người, chúng con không thể làm được gì nếu không có Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ lực, để chúng con dám hy sinh, dám ra đi phục vụ, dám đánh đổi tất cả để được có Chúa, vì Chúa là hạnh phúc của đời con. Amen.


Comments are closed.