Thiên Chúa Là Cha, Con Và Thánh Thần – Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm C

Trong ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, Thiên Chúa là Tình yêu. Có người nghĩ đến những gì mà ngày xưa họ đã học biết trong các lớp giáo lí. Có người nhớ lại những câu trả lời mà họ thuộc lòng. Người ta đã cố gắng diễn tả mầu nhiệm nầy dưới hình thức ba vòng tròn giao nhau. Nhưng thực tại của Thiên Chúa luôn luôn vượt xa tất cả những gì mà chúng ta có thể nói về Người cũng như những hình ảnh nghèo nàn mà chúng ta có thể vẽ ra. Chính từ ngữ “Ba Ngôi” không có trong Kinh Thánh. Chúng ta dùng từ đó vì không có từ nào đúng hơn để chỉ mầu nhiệm sâu xa của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta muốn biết Thiên Chúa là ai, trước tiên cần phải gặp Người và lắng nghe lời Người phán dạy. Tòan bộ Kinh Thánh mạc khải cho chúng ta một Thiên Chúa đến gần chúng ta. Người không chỉ phán dạy chúng ta biết Người là ai mà còn đến gặp chúng ta qua Chúa Giêsu là Con của Người. Ngài đã mang lấy thân phận con người ngoại trừ tội lỗi. Toàn bộ sách Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã được thu hút bởi Đấng mà Ngài gọi là Cha Ngài. Ngài thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện lâu giờ. Ngài cầu nguyện ở vườn Cây dầu như sau: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha!”. Một ngày kia Ngài cho biết: “Lương thực của Thầy là làm theo thánh ý của Cha Thầy”. Cuộc sống của Chúa Giêsu tràn ngập tình yêu đối với Cha và trong tình yêu đó Ngài được hạnh phúc.

Rồi chúng ta có chứng từ của các Tông đồ. Họ thấy Ngài có những hành vi của một vì Thiên Chúa, có những thái độ của Thiên Chúa. Chắc chắn, họ sẽ là chứng nhân cho sự thánh thiện của Ngài và tri thức về Thánh Kinh của Ngài. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn cả, đó là thấy Ngài tha tội, điều khiển gió bão và biển. Chứng kiến những sự việc ấy, các tông đồ đã phải thốt lên: “Ngài là Thiên Chúa. Ngài là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta”. Sau phục sinh. Đức tin của họ lại càng rõ rệt hơn. Họ nhận ra Thầy Giêsu mà họ đã đi theo là Chính Con Thiên Chúa.

Ngày Thăng Thiên, Ngài tỏ mình ra cho họ lần cuối cùng, rồi Ngài biến mất trước các đôi mắt đăm đăm nhìn Ngài. Vài ngày trước đó, Ngài đã hứa với họ rằng Ngài sẽ không để họ mồ côi: “Thầy sẽ sai Thánh Thần hướng dẫn anh em vào chân lý vẹn toàn”. Đó là ơn ban Thánh Thần mà chúng ta đã mừng vào ngày Hiện Xuống. Ngài đã hướng dẫn các tông đồ đến với chân lí ấy, nhắc cho họ nhớ và giúp cho họ hiểu tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nói và đã dạy. Ngài là sức mạnh cho những người được rửa tội và các chứng nhân tử đạo. Bấy giờ họ hiểu rằng Thánh Thần là một ngôi, một Đấng sống động, giống y như Cha và Con.

Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi làm cuộc vượt qua từ cõi chết để đi vào vinh quang phục sinh của Ngài. Nếu chúng ta muốn làm môn đệ Ngài, chúng ta phải đi theo Ngài trên đường mà Ngài đã chỉ cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta được mời gọi thông phần hạnh phúc với Ngài. Đức Kitô phục sinh tiếp tục trở thành người lân cận của mỗi người chúng ta. Ngài đến để hướng dẫn chúng ta trên con đường về với Cha. Ngài đã hứa ở với tất cả chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài chờ đợi nơi chúng ta một lời đáp trả xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta.

Chính nhờ vậy mà dần dần chúng ta khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa độc nhất trong Ba ngôi. Lời nói bập bẹ vụng về của chúng ta không đủ sức để nói lên mầu nhiệm ấy. Đối với người Kitô hữu, tin vào Đức Kitô, chính là khẳng định rằng Ngài là Thiên Chúa, ngang hàng với Chúa Cha trong mọi sự. Đó là Thánh Thần, ngang hàng với Cha và Con trong mọi sự. Con đã tỏ cho chúng ta biết Thánh Thần ngang qua hành động của Ngài trong chúng ta và trong Giáo Hội. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một đấng xa xôi. Ngài là Đấng đến gặp gỡ chúng ta để nói với chúng ta tình yêu điên dại của Ngài.

Ngày hôm nay, tất cả chúng ta được sai đi làm chứng cho những kì công của Thiên Chúa. Sứ mạng của chúng ta, đó là tiếp tục những gì mà Chúa Giêsu đã làm, và để được vậy, Ngài đã gửi Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, để Ngài hướng dẫn chúng ta đến Chân lí vẹn toàn. Để loan báo Tin mừng, điều quan trọng không phải là có những khả năng trí thức; mà là được đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa và muốn thông truyền cho người khác. Tất cả khởi đầu ngay lúc chúng ta đến tái kín múc tận nguồn ơn thánh, trong kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa và nhất là Thánh Thể. Chính bằng cách ấy chúng ta mới có thể trở thành một Giáo hội Hiện xuống.

Lạy Chúa, xin Thánh Thần Chúa ở với chúng con để giúp đỡ chúng con lãnh nhận tình yêu đến từ Chúa; xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh và can đảm để chúng con là nhân chứng trong suốt cuộc đời chúng con.

Comments are closed.