Chúa Nhật 8 mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.


Suy niệm

“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Chính nhờ mạc khải của Chúa Giêsu, chúng ta biết được mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau trong tình yêu. Tình yêu đó khiến cho Ba Ngôi trở nên một, thông chia cho nhau mọi sự. Đó còn là tình yêu tác sinh : Tình yêu của Ba Ngôi lan toả đến cả muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Tình yêu tràn trề sung mãn nơi Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ xuống muôn loài, làm cho muôn loài được hiện hữu, được sống, được tham dự vào nguồn tình yêu vô biên để được hạnh phúc vĩnh cữu.

Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, đời sống của từng người, từng gia đình chỉ có ý nghĩa và thực sự hạnh phúc khi biết tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây chính là kinh nghiệm đầy xác tín của Thánh Augustinô : “Vì Chúa đã dựng nên chúng con, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải, cho đến ngày chúng con về bên Chúa”. Ước chi tình yêu hiệp thông sẽ chan hòa trong gia đình và cộng đoàn chúng ta.

Lạy Chúa xin giúp chúng con biết rập theo khuôn mẫu của Ba Ngôi. Đó là sống hiệp nhất, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Xin giúp chúng con biết bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa, nhờ đó, cuộc sống chúng con sẽ từng ngày nên giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi hơn. Amen.


Comments are closed.