Thầy Ra Đi Cốt Để Làm Việc Đó – Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

Bài Tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng chủ nhật tuần rồi. Sự kiện xảy ra ở Caphácnaum, thành phố nổi tiếng có nhiều tệ nạn xã hội, và là nơi qua đường của những người không mấy lương thiện. Nhưng chính đó là nơi mà Chúa Giêsu đã chọn để bắt đầu sứ vụ, để loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Ngài là người của Lời, và đối với Ngài mở rộng tâm hồn đón nhận chân lí về Thiên Chúa là một sự khẩn thiết tuyệt đối. Mối quan tâm lớn nhất của Đức Kitô là giải thoát con người khỏi mọi sai lầm, là rao giảng tin mừng rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện và phải sám hối.

Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu là con người của Lời. Như Ngài, chúng ta được kêu gọi trở thành nhân chứng cho Tin mừng bằng chính lời của chúng ta, cũng như bằng tất cả mọi phương tiện mà chúng ta đang có. Sứ điệp của Đức Kitô dành cho tất cả mọi người, vì Ngài đã đến trong thế giới là để ban sự sống của Ngài cho nhân loại.

Điểm thứ hai trong ngày hoạt động của Chúa Giêsu là cuộc chiến chống lại sự Dữ. Khi rời khỏi hội đường nơi Ngài vừa giảng dạy, Chúa Giêsu hướng về nhà ông Simon Phêrô. Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô đang cơn sốt nặng. Rồi chiều đến, người ta dẫn đến Chúa Giêsu mọi bệnh nhân. Và không chỉ dùng lời nói, Chúa Giêsu còn dùng cả hành động để tấn công sự dữ thể lí và luân lí, nguyên do khiến người ta phải đau khổ. Sứ mạng của Ngài là giải thoát con người khỏi tất cả những gì cản trở không cho họ sống phong phú. Các sách Tin mừng thường nói với chúng ta về cuộc chiến của Chúa Giêsu chống lại địch thù của Thiên Chúa và con người. Đó là một cuộc chiến hằng ngày chống lại thần khí sự dữ đã ngăn cản con người sống hòa hợp với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình.

Như Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi quan tâm đến các đau khổ của con người hôm nay. Và cũng như Chúa Giêsu, chúng ta hãy tìm thời giờ lắng nghe, tiếp nhận và thăm viếng những người đang bị đau khổ. Không gì có thể thay thế sự tiếp xúc cũng như sự gặp gỡ thân tình.

Sau khi đã là người của Lời và cuộc chiến chống lại sự dữ, Chúa Giêsu rút lui một mình vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài dành thời giờ để ở với Chúa Cha. Ngài cho chúng ta hiểu rằng không thể có sự rao giảng Tin mừng mà không có sự tiếp xúc thường xuyên với Chúa Cha trong sự cầu nguyện và nhất là trong Bí tích Thánh Thể. Chính đó là nơi mà chúng ta kín múc sức mạnh cần thiết cho sứ mạng mà Đức Kitô giao phó cho chúng ta.

Đó là ba khía cạnh trong ngày sống của Chúa Giêsu: lời giảng dạy, cuộc chiến chống lại sự dữ và lời cầu nguyện. Chính trên con đường đó mà chúng ta được mời gọi đồng hành với Ngài. Cả chúng ta cũng phải dấn thân từng bước giống như Ngài: làm chứng bằng lời, làm chứng bằng dấn thân phục vụ người đau khổ và cuối cùng giao phó tất cả những sự ấy cho Chúa trong lời cầu nguyện. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta hướng về Đấng đã dấn thân cho đến cùng, bằng cách tận hiến chính mình cho sứ mạng giải thoát ấy. Cùng với Ngài, chúng ta có thể làm chứng cho Tin Mừng.

 Phục vụ Lời, Đại Chủng viện Xuân Lộc

Comments are closed.