THÁNH TÔMA BECKÉT – NGÀY 29/12

Nét đặc biệt trong đời sống của thánh Tôma Beckét là dám hy sinh cả mạng sống của mình vì Ðấng mà Người yêu mến, tin tưởng, cậy trông đúng như lời Thầy chí thánh Giêsu đã nói, đã thực hiện:” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

ThomasbacketTHÁNH TÔMA BECKÉT
Thánh Tôma Beckét sinh ra trong một gia đình thế giá tại nước Anh vào năm 1118.Ngay từ thiếu thời, thánh nhân đã có óc thông minh đặc biệt. Ngài học đâu hiểu đó và có nhiều năng khiếu trong nhiều lãnh vực xã hội. Người ta có thể nói rằng thánh nhân học rộng, tài cao, kinh bang tế thế và có tài lãnh đạo. Chính vì tài đức, hiểu rộng và có óc phán đoán, phân định giỏi giang, biện phân rõ ràng nhiều vấn đề, vua Henri II nước Anh đã chọn Ngài làm tể tướng và còn ép nài Ngài làm Tổng Giám mục Cantorbéry. Thánh nhân đã khôn khéo từ chối. Tuy nhiên, vào năm 1162, vâng lệnh Tòa Thánh, Ngài nhận làm Tổng Giám mục Cantorbéry. Sự từ chối của thánh Tôma Beckét lúc trước quả ứng nghiệm vì khi nhận chức Tổng Giám mục Cantorbéry với tính cương nghị, thẳng thắn, dám nói lên sự thật, Ngài đã đòi nhà vua trả lại những quyền lợi chính đáng cho Giáo Hội và trả lại sự độc lập cho Hội Thánh. Ðứng trước sự cương quyết và sự cứng rắn, không nhường bước của Ngài, vua Henri II căm tức tìm đủ cách, đủ cơ hội và dịp để ám hại thánh nhân. Nên, khi Ngài đang dâng lễ vào ngày 29/12/1170, bốn tên đao phủ thuộc hạ của vua Henri II đã xông tới, hạ sát Ngài chết ngay dưới chân bàn thờ.

TRIỀU THIÊN NƯỚC TRỜI DÀNH CHO THÁNH TÔMA BECKÉT
Lời của thánh Tôma Beckét trả lời với vua Henri II:” Nếu Thiên Chúa muốn hạ thần làm Tổng Giám Mục Cantorbéry, hạ thần sẽ mất hết ơn nghĩa với Hoàng Thượng dành cho hạ thần trước đây, sẽ biến thành sự thù ghét “.Lời nói đó quả đã thành hiện thực khi thánh Tôma Beckét trở thành Tổng Giám mục Cantorbéry. Cái chết dành cho người mục tử tốt lành đã được vua Henri II tính toán theo lẽ tinh ranh của loài người. Thánh nhân đã có lần nói:” Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu nhờ cái chết của tôi mà Giáo Hội được tự do và an bình”. Chúa đã thưởng công Ngài và ban tặng mũ triều thiên nước trời cho Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Giám mục Tôma một tâm hồn quảng đại dám hy sinh tính mạng vì công lý. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con biết liều mất mạng sống ở đời này vì Ðức Kitô, để tìm lại được ở trên trời. (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Tôma Beckét).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.