Thánh Silvestrê I – NGÀY 31/12

Các thánh là những người đã sống cuộc đời của Chúa Giêsu. Các Ngài mỗi lúc mỗi gọt dũa, mỗi đục đẽo, mỗi khắc chạm để càng ngày càng giống Chúa Giêsu.

SylvesterTHÁNH SILVESTRÊ
Thiên Chúa chọn lựa một con người theo cái nhìn, theo con mắt, theo sự phán đoán của Người. Không ai có quyền bắt Chúa phải chọn người này hay người kia. Thiên Chúa tuyển lựa con người vì Ngài yêu mến con người, Ngài hoàn toàn tự do để chọn lựa, để tuyển chọn một con người. Thánh Silvestrê, sinh tại Roma vào năm 270. Khi vua Constantinô trở lại, Giáo Hội được an bình và tự do hoạt động, tự do loan báo Tin Mừng. Vào năm 314, quyền hành đạo, phát triển đạo được vua Constantinô chấp thuận. Thế là một giai đoạn đen tối, cấm cách, bắt bớ đạo đã chấm dứt. Giáo hội thoát khỏi cảnh lầm than, u tối của sự bách hại. Hai thế kỷ bắt đạo, giết người có đạo đã được đóng lại trên toàn nước La Mã. Năm 314, cha Silvestrê đã được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng với tên là Silvestrê I. Thánh nhân có cái nhìn rộng, óc cầu tiến, Ngài đã thay đổi nhiều chuyện trong Giáo Hội, tổ chức Hội thánh cho có nề nếp, qui củ. Thánh nhân sửa đổi giáo luật, luật lệ, chú ý đặc biệt tới phụng vụ và các tổ chức nghi lễ. Thánh nhân khuyến khích, động viên hàng giáo sĩ và giáo dân xây dựng nhiều thánh đường, trong số đó phải kể đến thánh đường thánh Phêrô tại Roma và thánh đường Chúa Cứu Thế tại Latran.

MỘT CUỘC ÐỜI THÁNH THIỆN VÀ THÀNH CÔNG
Thánh nhân đã điều khiển Giáo Hội suốt 22 năm ròng. Ngài đã sống một đời sống thánh thiện, luôn nhắm tới việc bảo vệ Giáo hội, củng cố lòng tin của anh em. Thánh Silvestrê I đã thành công lớn khi Ngài chống lại bè rối Ariô và bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu trong công đồng chung đầu tiên cho toàn thể Giáo Hội ở Nicée. Thánh Silvestrê I đã qua đời vào ngày 31/12/335. Chúa thưởng công cho Ngài và nâng Ngài lên bậc hiển thánh để toàn Giáo Hội mừng kính Ngài.

Lạy Chúa, xin nhận lời thánh Silvestrê I Giáo Hoàng khẩn nguyện mà ban ơn trợ giúp dân Chúa, và đưa từ cuộc sống chóng qua đời này đến cuộc sống bất tận đời sau (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Silvestrê I, Giáo Hoàng).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.