Thánh Pátrích, Giám mục – Ngày 17/3

Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”(Ed 34, 11. 23-24) hoặc Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, Nhưng chính Thầy đã chọn anh em, Để anh em ra đi, thu được kết quả , Và kết quả anh em được lâu bền”(Ga 15, 16). Thánh Pátrích là một mục tử đã được Thiên Chúa chọn để phục vụ dân Chúa.

Thánh Pátrích, NGƯỜI LÀ AI ?

Thánh Pátrích sinh tại Bretagne vào khoảng năm 385. Ngài là vị tông đồ xứ Aùi Nhĩ Lan. Dù cuộc đời của Ngài bên Aùi Nhĩ Lan không còn nhiều sử liệu để biết rõ con đường phục vụ, việc truyền giáo của Ngài tại đất nước Aùi Nhĩ Lan. Nhưng người ta có thể hiểu được rằng sau khi Ngài bị bọn cướp bắt làm nô lệ, trở về quê hương, Ngài đã quyết định dành thời giờ và quyết tâm dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong công cuộc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng. Vì tài đức và lòng hăng say rao giảng, tài lãnh đạo của Ngài, Đức Giáo Hoàng Célestin cắt nhắc Ngài lên chức giám mục tiên khởi của đất nước Aùi Nhĩ Lan. Thánh giám mục Pátrích đã nhiệt thành rao giảng Phúc Aâm, đem hết tài năng, tài lợi khẩu của Ngài để hướng dẫn, dìu dắt dân Chúa và làm cho nhiều người nhận biết  Chúa Kitô. Ngài ước mong cho có nhiều người được biết Chúa, nhưng khả năng của Ngài có hạn, vùng đất với bao người chưa được tưới gội, Tin Mừng tuy có được gieo, nhưng đức tin vẫn chưa bén sâu trong vùng đất còn mênh mông, bao la, rộng lớn. Thánh Pátrích luôn nêu cao ngọn lửa đức tin và sống nêu gương bằng một nếp sống khổ hạnh, khắc khổ và cầu nguyện. Thánh nhân đã thực thi đúng lời Chúa: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào”(Ga 10, 10).

CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO THÁNH NHÂN

Sau những năm tận tụy với sứ vụ mục tử, thánh nhân đã sống như lời Chúa: “Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung thành để phục vụ Ta. Người ấy sẽ hành động theo như lòng và ý muốn của Ta”(1 Sm 2, 35). Thánh nhân luôn giương cao ngọn lửa đức tin và ngọn lửa ấy luôn được thắp sáng trong Giáo Hội Aùi Nhĩ Lan. Thánh nhân qua đời tại Down vào năm 461.

“Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh giám mục Pátrích đến rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc Ai-len. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho những ai được mang danh Kitô hữu biết luôn loan báo cho mọi người những kỳ công của Chúa”(Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Pátrích, giám mục).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.