Thánh Lễ Trao Tác Vụ Đọc Sách Lớp Tôma Thiện – Khóa IX – ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc

Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người” (Nghi thức trao tác vụ Đọc sách).

Sáng Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng – 02.12.2018 tại nhà nguyện chính của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã diễn ra thánh lễ trao tác vụ Đọc Sách cho quý thầy Khóa IX – lớp Tôma Thiện. Thánh lễ do Đức Cha Gioan chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài quý cha giáo nội trú tại ĐCV và có sự tham dự của tất cả quý thầy, đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh ý nghĩa của tác vụ Đọc Sách mà quý thầy lớp Tôma Thiện sắp lãnh nhận. Đức Cha nói: “Tác vụ Đọc Sách mà các con sắp lãnh nhận gắn bó với công trình Cứu Độ cách sâu xa. Hãy làm cho Lời được cá nhân hóa, sống động trong lòng chúng ta. Hãy nuốt lấy Lời vào lòng. Lời thánh hóa và làm cho lòng người hoan hỷ. Khi Lời đã đầy tràn trong lòng chúng con, hãy đi công bố Lời cho muôn dân”.

Sau lời nguyện của nghi thức, Đức cha Gioan đại diện Giám mục Giáo phận trao cho quý thầy ứng viên sách Lời Chúa, tượng trưng cho sứ vụ quý thầy sắp lãnh nhận, cùng với lời nhắn nhủ: “Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người”.

Thánh lễ được nối tiếp với phần tuyên xưng đức tin và phụng vụ Thánh Thể.

Được biết, để lãnh nhận tác vụ Đọc Sách, quý thầy lớp Tôma Thiện đã chuẩn bị tâm hồn bằng một buổi tĩnh tâm sốt sắng vào tối ngày thứ Sáu 30. 11. Ngoài ra, quý thầy còn dành ra một tháng trước đó để suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi cùng quý cha linh hướng của mình, hầu chuẩn bị cách xứng đáng với sứ vụ mà quý thầy lãnh nhận.

Chúng ta cùng mượn lời nguyện trong chính ngày lễ như một lời cầu chúc đến quý thầy: “xin cho các anh em lãnh nhận tác vụ đọc sách hôm nay chuyên cần cầu nguyện và thực thi Lời Chúa, nỗ lực xây đắp lòng mến Chúa – yêu người, để ngày càng tiến tới sự thánh thiện mà Chúa mong đợi nơi mỗi người”.

Ban Truyền Thông ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc

Comments are closed.