Thánh Lễ Trao Tác Vụ Đọc Sách Cho Lớp Thần II – Khóa XI

Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người” (Nghi thức lãnh tác vụ Đọc Sách).

Trong Thánh lễ Chúa nhật thứ hai mùa Vọng – 06.11.2020, tại nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 55 thầy thuộc lớp lớp Gioan Bosco, Thần học II, đã được lãnh tác vụ Đọc sách từ tay của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức Cha là Cha Giám đốc và quý Cha giáo nội trú Đại Chủng viện. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng với sự hiện diện của tất cả chủng sinh các lớp đang theo học tại Đại chủng viện.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của sứ vụ mà quý thầy lớp Gioan Bosco sắp lãnh nhận: “…khi chúng con công bố Lời Chúa trong cử hành phụng vụ, chúng con giúp cho các trẻ em và người lớn được vững mạnh trong đức tin và lãnh nhận các bí tích cho xứng đáng. Chúng con cũng loan truyền Tin Mừng cứu độ cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa” (trích lời nhắn nhủ của Đức Cha).

Sau lời nguyện trao Tác vụ, Đức Cha trao sách thánh cho từng thầy, tượng trưng cho sứ vụ mà quý thầy vừa lãnh nhận, cùng với lời nhắn nhủ: “Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người”.

Thánh lễ được tiếp nối với phần tuyên xưng đức tin và Phụng vụ Thánh Thể.

Được biết, để chuẩn bị cho việc lãnh nhận tác vụ Đọc Sách, quý thầy lớp Gioan Bosco đã có một buổi tĩnh tâm riêng vào tối 04. 12. Trước đó, quý thầy còn dành ra một tháng để suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi cùng quý cha linh hướng, cha bề trên của mình, hầu xứng đáng và có những chuẩn bị thích hợp với sứ vụ mà quý thầy sắp lãnh nhận.

 Chúng ta cùng mượn lời nguyện của chính thánh lễ trao tác vụ để cầu nguyện cho quý thầy, cùng nhắc nhớ về sứ vụ của những người đang bước theo chân Thầy Giêsu: “Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa Cha đoái thương chúc phúc cho các tôi tớ Chúa đây, là những người đã được tuyển chọn lãnh nhận tác vụ Đọc Sách, để khi thành tâm chu toàn nhiệm vụ đã trao phó và rao giảng Đức Kitô, họ tôn vinh Chúa Cha ngự trên trời […]xin Chúa đoái thương ban phúc cho các anh em chúng con đây, là những người đã được tuyển chọn để lãnh nhận tác vụ Đọc Sách. Xin ban cho họ khi luôn luôn suy niệm Lời Chúa, được thông hiểu và trung thành rao giảng Lời Chúa cho anh chị em.

Ban Truyền Thông ĐCV-XL

Comments are closed.