Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ – Ngày 08/3

Thánh là những con người đã sống các nhân đức anh hùng đến nỗi nhìn vào các Ngài, hình ảnh của Chúa Giêsu hiện lên rõ nét nơi các Ngài. Thánh Gio-an Thiên Chúa đã họa lại hình ảnh của Chúa Kitô, Người trở nên một: “Chúa Kitô khác”.

HÌNH ẢNH MỘT CON NGƯỜI
Thánh Vịnh 15, 5-6 có viết: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, Là chén phúc lộc dành cho con; Số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn ” hoặc Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em là những người đã bỏ mọi sự theo Thầy, Anh em sẽ được gấp bội và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp”(Mt 19, 27-29). Thánh Gioan Thiên Chúa sinh ra tại một làng nhỏ thuộc nước Bồ Đào nha vào năm 1495. Lớn lên, thánh nhân được đánh động bởi một lời giảng của thánh Gioan avila về lòng nhân từ bao la, vô biên của Chúa. Từ lời rao giảng này, thánh nhân đã trở về nhà bán hết gia sản mình có, phân chia cho người nghèo và bước theo Đức Giêsu cứu thế. Thánh nhân trở nên như chàng điên vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương các người nghèo, đặc biệt là những người kém phần may mắn hơn cả trong xã hội. Thánh nhân đã kiếm nơi để cho các người đau yếu tật nguyền ở và chính Ngài ra tay chữa trị, giúp đỡ họ. Ngài yêu thương họ hơn chính bản thân của mình. Thánh nhân luôn đặt niềm tin nơi bàn tay quan phòng của Chúa. Vì lòng quảng đại, vị tha, bác ái, Chúa hiểu lòng Ngài, nên đã khiến nhiều nhà hảo tâm rộng lòng dâng cúng tiền của để cho Ngài có phương tiện giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh hoạn, neo đơn, tật nguyền

CHÚA ĐỘI MŨ TRIỀU THIÊN CHO THÁNH NHÂN
Sau những năm tận tụy phục vụ đồng loại, giúp đỡ tha nhân, thánh nhân được Chúa gọi về vào tuổi 50, lúc Ngài vẫn còn đầy nhiệt tình phục vụ mọi người ngày 8/3/1550. Thánh nhân ra đi nhưng Ngài vẫn hiện diện nhờ các tu sĩ Dòng Gioan Thiên Chúa, Dòng mà Ngài đã khổ công đào luyện và để lại cho Giáo Hội, cho nhân loại. Thiên Chúa đã thưởng công cho Ngài và cho công việc bác ái của Ngài vẫn tồn tại mãi nơi nhiều nước, nhiều dân.

“Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Gioan được đầy tràn tình thương đối với kẻ nghèo hèn và người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem lòng bác ái phục vụ anh em hầu đáng hưởng vinh quang nước trời với những người được Chúa tuyển chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen ” (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Thiên Chúa).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.