Thánh Gioan Capétranô, Linh Mục – Ngày 23/10

Giáo Hội Chúa Kitô sở dĩ kết trái, đơm hoa tươi tốt là do có nhiều vị thánh tô điểm làm cho Hội Thánh ở trần gian luôn tỏa sáng qua gương nhân đức của các Ngài. Thánh Gioan tông đồ viết: “Thiên Chúa là tình yêu”. Chúa Giêsu chính là tình yêu tự hiến. Ngài đã thiết lập Ðạo Tình Yêu ở trần gian. Các thánh là những người đã sống hết mình, sống yêu thương và mỗi ngày mỗi muốn mặc lấy chính khuôn mẫu của Chúa Kitô nghĩa là sống nhưng không mình sống mà là Ðức Kitô sống trong họ như lời thánh Phaolô vị tông đồ dân ngoại đã nói.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ÐỜI
Thánh Gioan Capétranô sinh năm 1386 tại nước Ý Ðại Lợi trong một gia đình đạo đức. Cha mẹ là những người sinh ra Ngài với óc thông minh, nhanh nhẹn. Giáo Hội và Dòng Phanxicô đã sinh ra Ngài lần thứ hai với một con người hoàn toàn đổi mới, con người đạo đức và thánh thiện. Thánh nhân đã xin đi tu vào Dòng Phanxicô vào lúc 30 tuổi. Ngài là một tập sinh gương mẫu: khiêm nhượng, hy sinh, hãm mình. Giai đoạn nhà tập trôi qua, Ngài bắt đầu học thần học và năm 1425, thánh nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục. Ngài bắt đầu đi khắp nước Ý để loan báo Tin Mừng. Thánh nhân đã thúc đẩy lòng nhiệt thành của mọi người theo Chúa bằng lời giảng dậy đầy lửa Thánh Thần và sốt sắng của Ngài, đồng thời Chúa ban cho Ngài làm nhiều phép lạ kèm theo để củng cố lời giảng dậy của Ngài. Vì lòng quảng đại, nhiệt thành và tính cương nghị, nhạy cảm của Ngài, các Ðức Giáo Hoàng đã trao phó cho Ngài nhiều trách nhiệm quan trọng tại Âu Châu và tại Ðất Thánh. Thánh nhân đã góp tay, góp sức, góp trí tuệ vào việc canh tân nhà Dòng tại Ý và Pháp. Thánh nhân đã dồn hết tâm lực trong vòng 5 năm để chống lại những bọn lạc giáo. Năm 1453, sau khi thất trận tại Constantinople, áp lực của quân Thổ Nhĩ Kỳ đè nặng trên nước Hung Gia Lợi, thánh nhân đã chiến đấu và giảng thuyết trong hàng ngũ Thập Tự quân năm 1456. Thánh nhân đã quá kiệt sức vì bổn phận, Ngài đã qua đời an bình trong một nhà Dòng. Con người của Ngài luôn cương trực và hoàn toàn là của Chúa. Cái chết của Ngài nói lên tình thương của Ngài đối với mọi người vì chỉ có chết mới nói lên tất cả, mới diễn tả tất cả như Chúa Giêsu: “Khi Ta bị treo lên trên cao, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”.

CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH NHÂN
Thánh Gioan Capétranô đã nói lên chân lý này: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thúi đi, nó sẽ không sinh hoa quả “. Thánh Gioan Capétranô đã sống hết mình với sứ vụ linh mục của mình. Ngài vâng phục các Ðức Giáo Hoàng và Giáo Hội. Việc Ngài chiến đấu trong đạo quân Thập Tự đã chỉ ra rằng Ngài vâng phục các Ðấng Bề Trên như Chúa Giêsu đã vâng phục ý định của Chúa Cha. Chúa thưởng công Ngài ngay khi Ngài còn sống bằng lời giảng dậy sốt sắng, thánh thiện, đạo đức của Ngài và bằng nhiều phép lạ Ngài làm để củng cố lời Ngài giảng dậy.

Thánh nhân đã chết vì kiệt sức với sứ mạng Giáo Hội qua các Ðức Giáo Hoàng và các Bề Trên hợp pháp của nhà Dòng Phanxicô giao phó. Thánh nhân đã được lãnh nhận triều thiên công chính.

Lạy thánh Gioan Capétranô xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn nhiệt thành và sốt sắng phục vụ Giáo Hội và mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.