Thánh Calitô I, Giáo hoàng tử đạo – Ngày 14/10

Cuộc đời của một vị thánh luôn đan xen những may mắn với thử thách, khó khăn. Xem ra, các thánh càng gặp chông gai, càng vác Thập giá, các Ngài càng vui vẻ vì càng lúc các Ngài càng giống Chúa Giêsu cứu thế. Dù rằng, có nhũng vị thánh làm tới những chức vị cao trọng trong Hội Thánh, cuộc đời của các Ngài ít người được thong thả, thoải mái và dễ chịu như quan niệm đời thường. Thánh Calitô I, giáo hoàng không đi ra ngoài cái vòng đó: Ngài gặp đau khổ trên ngai Giáo hoàng, bị bắt, bị hành hạ và cuối cùng bị chết để làm vinh danh Chúa Kitô.

ÔI CUỘC ÐỜI MAY MẮN, VINH DỰ THEO CÁI NHÌN ÐỜI THƯỜNG, NHƯNG LẠI ÐAU KHỔ, ÐIÊN RỒ VÌ CHÚA GIÊSU KITÔ:

Calitô là một phó tế. Vào những thế kỷ đầu tiên, chỉ có 7 phó tế trong Giáo T Triều Roma mới có quyền bầu chọn Giáo hoàng. Thầy sáu Calitô là cộng sự viên rất thân tín của Ðức Thánh cha Zêphyrinô. Ðức Giáo Hoàng Zêphyrinô tín cẩn thầy phó tế Calitô và Thầy sáu Calitô đã giúp đỡ rất nhiều cho Ðức Giáo Hoàng. Chính vì thế, khi Ðức Thánh Cha Zêphyrinô tạ thế, phó tế Calitô đã được bầu chọn lên kế vị Ngài vào năm 217. Ðức Giáo Hoàng Calitô I đã điều khiển Hội Thánh, đã chèo lái con thuyền Giáo Hội thời Hoàng đế Antonin Heliogabale. Thời kỳ lãnh đạo Giáo Hội Chúa Kitô, thánh Calitô I đã cho sửa sang lại những nghĩa trang đầu tiên của cộng đoàn tín hữu Roma trên đường Appia. Ngài noi gương vị Giáo hoàng tiền nhiệm muốn làm cho những nơi an nghỉ của hầu hết các vị Giáo hoàng và các thánh tử đạo trở nên những chỗ xứng đáng, sạch sẽ, khang trang để làm sáng danh Chúa Kitô vì các thánh tử đạo đã xây đắp nền tảng Hội Thánh trần gian vững chắc. Dòng máu của các vị Giáo hoàng và các thánh tử đạo đã tô xây Giáo Hội tươi xinh, tốt đẹp. Trên ngôi vị Giáo hoàng, thánh nhân đã bênh đỡ Giáo Hội, củng cố lòng tin của mọi người, bảo vệ đức tin của Hội Thánh trước vấn đề Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ngài đã bị linh mục Hippolyte, một nhà tư tưởng nổi tiếng lúc đó chống đối kịch liệt. Thánh nhân đã luôn cương quyết chống lại các bè rối, những bọn lạc giáo làm hại Giáo Hội. Thánh nhân đã bị bọn lạc giáo và bè rối bắt bỏ tù, đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói, bỏ khát và cuối cùng chúng ném Ngài xuống giếng sâu để Ngài phải chết. Năm 222, thánh Calitô I, giáo hoàng đã được phúc tử đạo và được Chúa ban triều thiên ân thưởng tại Transtévère dưới thời vua Alexandre.

CHÚA BAN CHO THÁNH Calitô I, MŨ TRIỀU THIÊN SÁNG CHÓI

Ðược phúc tử vì đạo, thánh Calitô I, đã giương cao ngọn cờ đức tin. Ngài đã làm rực sáng bầu trời Thiên quốc khi đổ những giọt máu cuối cùng để minh chứng cho Chúa phục sinh vì trách nhiệm và bổn phận của Ngài là củng cố đức tin của các anh em. Thánh Calitô I, đã minh chứng rằng chỉ có Chúa mới là gia nghiệp, là cứu cánh của đời sống con người. Dưới giếng sâu, chấp nhận cái chết đau thương, thánh nhân đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô vì chính nơi Thập giá, chịu chết, Chúa Giêsu đã hoàn toàn hài lòng, hân hoan và hoàn tất ơn cứu chuộc theo ý Thiên Chúa Cha. Ðức Chúa Cha đã tôn vinh Ngài. Thánh Calitô cũng được Chúa tôn vinh và xứng đáng lãnh nhận triều thiên của Chúa.

Lạy thánh Calitô I, giáo hoàng tử đạo xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin dẫu có phải hy sinh cả mạng sống.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Comments are closed.