SỐNG ĐỜI BIẾT ƠN Lễ Các Đẳng Linh Hồn

L Các Đẳng Linh Hồn

Ga 6, 37-40

.

SNG ĐỜI BIƠN

 

Suy niệm: Giáo hội dâng thánh lễ ngày 02/11 cầu nguyện cho các linh hồn và dành trọn tháng này để mời gọi các tin hữu dành nhiều lời cầu nguyện, bác ái, hy sinh và cậy trông… để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây là một cử chỉ đẹp, món quà thiêng liêng đầy nghĩa tình và giàu ân phúc của người còn sống dành cho những ai đã khuất bóng trong đó có ông bà tổ tiên và những người thân yêu của chúng ta. Việc làm này đặt nền tảng trên lời hứa của Chúa Giêsu, “Tôi sẽ họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40). Chúng ta không biết giờ sau hết của mình nhưng biết chắc chắn Chúa sẽ đón chúng ta trong giờ sau hết đó. Cho nên, tâm tình cầu nguyện sống động của ngày hôm nay cho chúng ta nhận ra 2 điều:

Thứ nhất, lòng tin tưởng cậy trông vào tình thương cứu độ của Chúa không bao giờ cạn. Lòng tin giúp mỗi người xác tín rằng việc làm nhỏ bé của chúng ta đi kèm với sự cậy trông sâu sắc, Chúa sẽ đoái thương đến những phận đời thấp hèn để ban thưởng Nước Trời cho các linh hồn. Đức tin còn soi sáng cho chúng ta biết cách định hưởng đời mình và mở tâm hồn chúng ta đến anh chị em thân yêu trong lòng xót thương của Chúa.

Thứ hai, chúng ta có cơ hội khơi lại lòng biết ơn những bc tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã dày công sinh thành, dưỡng dục và sống đời Kitô hữu; nhờ đó, chúng ta hôm nay được thừa hưởng gia tài ân phúc này và tiếp tục làm trổ sinh những hoa trái của bác ái yêu thương. Nhờ lòng biết ơn, chúng ta nỗ lực sống thế nào để đừng phụ công những ai đã vất vả làm ơn cho ta.

Cầu nguyện: Xin Chúa khơi lại lòng biết ơn cho mỗi chúng con; nhờ đó, mỗi người quyết tâm sống đúng và sống đẹp trong những lời nói tử tế và hành động khiêm nhường.

Thực hành: Tôi nói một lời tốt đến anh chị em để cầu nguyện cho các linh hồn.

 

Comments are closed.